Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een andere beperking in het lichamelijk functioneren. De revalidatieartsen zijn in dienst van  Reade en houden spreekuur in het OLVG.

Poliklinische behandeling

De afdeling Revalidatie heeft een team bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werker, psycholoog en logopedist voor de multidisciplinaire behandeling voor patiënten met beperkingen op meerdere terreinen. Voor de behandeling van patiënten met ernstige veranderingen op het gebied van geheugen, aandacht of andere mentale functies en patiënten met problemen wat betreft werkhervatting wordt nauw samengewerkt met Reade. Soms is er aanleiding om u naar een andere locatie van Reade te verwijzen, omdat daar gespecialiseerde teams werken die u dan nog beter kunnen helpen bij uw revalidatie

Uw afspraak

U kunt de verwijsbrief die u heeft ontvangen bij ons afleveren of per post sturen. Na ontvangst nemen wij contact met u op. Uw Huisarts kan u ook via Zorgdomein verwijzen.

Poliklinische afspraak

(020) 599 29 49
Ma t/m vrij 8.30 - 16.30 uur
revalidatie@olvg.nl
U kunt uw afspraken uitsluitend telefonisch afzeggen.
Locatie: Oosterpark, A8