Wat is pathologie?

Het woord pathologie is afkomstig van het Griekse pathos (=ziekte) en logos (=kennis, leer). Het betekent in gewoon Nederlands dus ‘ziekteleer’. Het is de wetenschap die bestudeert welke veranderingen er in cellen en weefsels ontstaan bij ziekte.

De unit Pathologie telt 35 mensen, waaronder 5 pathologen, 2 AIOS,19 cytologisch en histologisch analisten en ondersteunend personeel. De afdeling verzorgt de pathologie voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Flevoziekenhuis in Almere, de Jan van Goyenkliniek, de Zuid-Oost Kliniek, de Van Linschotenkliniek en de huisartsen in de omgeving.

Wat doet een patholoog?

Een patholoog is een medisch specialist die na het basisartsdiploma een vijfjarige vervolgopleiding heeft voltooid. Zijn/haar werk bestaat uit het onderzoeken van cellen en weefsels van patiënten. Dit cel- en weefselmateriaal krijgt de patholoog van andere medische specialisten zoals chirurgen, huidartsen of maag-, darm- en leverartsen. Daarnaast verricht de patholoog puncties op oppervlakkige zwellingen, zoals bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst of een vergrote schildklier. Bij het celonderzoek gaat het dan om vochten zoals buikvocht of urine of om uitstrijkpreparaten van bijvoorbeeld de baarmoederhals. Het weefselonderzoek kan bestaan uit kleine weefselstukjes (biopten) uit bijvoorbeeld de maag of de huid, maar ook uit grotere operatiepreparaten, zoals van borstoperaties.

De patholoog houdt zich dus dagelijks bezig met diagnostische onderzoeken voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, op de poliklinieken en behandelafdelingen onderzoeken ondergaan, of bij wie de huisarts een huidafwijking heeft verwijderd of een uitstrijkje heeft laten maken.
In het kader hiervan is de patholoog betrokken bij patiëntenbesprekingen met andere specialisten. Hij/zij geeft daarbij advies over de te geven behandeling op basis van zijn/haar bevindingen.
Daarnaast werken pathologen mee aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Aandachtsgebieden

Op de afdeling pathologie van het OLVG wordt pathologie in de breedste zin van het woord beoefend. Bovendien hebben de 5 pathologen elk een of meer aandachtsgebieden of subspecialisaties, zie onder 'Specialisten'.

Opleiding

De afdeling verzorgt de B-opleiding voor assistenten in opleiding tot patholoog in samenwerking met het AMC. Daarnaast zijn er jaarlijks twee stagiaires van het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO).

Secretariaat Pathologie

(020) 599 31 81
ma t/m vrij: 8.30 - 17.00 uur.

Locatie: Oosterpark, A0

Informatie voor verwijzers

Voor het bekijken van deze pagina's dient u over een BIG-registratienummer te beschikken. U kunt dan na registratie inloggen. U leest hier meer informatie over Pathologie en vindt hier onze aanvraagformulieren.

Naar het verwijzersgedeelte