Wetenschap

Actueel wetenschappelijk onderzoek Gynaecologie/Verloskunde/Bekkenbodemcentrum

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdelingen Gynaecologie, Verloskunde en Bekkenbodemcentrum van OLVG een belangrijke plaats in. Evidence based medicine is de basis voor onze patiëntenzorg: vernieuwingen in de behandeling van onze patiënten baseren wij op wetenschappelijk onderzoek.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek

Als patiënt kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling. Lees verder

Actuele onderzoeken:

Wij werken bij de meeste onderzoeken samen met andere ziekenhuizen in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele onderzoeken per specialisme:

Fertiliteit
Gynaecologie
Verloskunde
Bekkenbodemcentrum

Fertiliteit 

MEDIUM2

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijking van de IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. S. Mastenbroek (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op MEDIUM2 vindt u meer informatie over het onderzoek.

SelecTimo

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  ‘SelecTIMO’ staat voor ‘Embryo Selectie met behulp van Time-lapse Monitoring bij IVF en ICSI patiënten’. Het doel van de ‘SelecTIMO’ studie is om te onderzoeken of het gebruik van time-lapse monitoring de slagingskans van IVF behandelingen verhoogt. Bij time-lapse monitoring worden er tijdens de eerste dagen van de ontwikkeling opnames gemaakt van ieder embryo.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof. C.B. Lambalk (VUmc)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R Verhoeve
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op SelecTimo  vindt u meer informatie over het onderzoek.

T4-Life

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij vrouwen met herhaalde miskramen en schildklier-auto-immuniteit wordt onderzocht of toediening van Levothyroxine leidt tot betere zwangerschapsuitkomsten
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof Dr. M Goddijn (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op T4-Life vindt u meer informatie over het onderzoek.

Gynaecologie

ALIFE2

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De studie onderzoekt de invloed van laag moleculair gewicht heparine (LMWH) toediening ter verkleining van de miskraamkans bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen en erfelijke stollingsafwijking.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof. dr. S. Middeldorp (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op ALIFE2 vindt u meer informatie over het onderzoek. 

Concerve-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De studie onderzoekt of afwachten bij een afwijking aan de baarmoedermond (CIN 2 of 3) beter is dan opereren.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof. G.G. Kenter, W. Kremer (VUmc)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve en drs. T. Steenstra Toussaint 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op Concerve-studie vindt u meer informatie over het onderzoek.

Ensure

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij vrouwen met een vroeg stadium baarmoederkanker wordt bestudeerd of minder intensieve follow-up even effectief en vergelijkbaar ervaren wordt als de gebruikelijk frequente controles gedurende vijf jaar na de behandeling.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof. Dr. L.V. van de Pol-Franse, Prof. Dr. R.F.P.M. Kruitwagen, Prof. Dr. C.L. Creutzberg en dr. N. Ezendam.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve en dr. B.B.J. Hermsen 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op Ensure-studie vindt u meer informatie over het onderzoek.

HE4 prediction 

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Het doel van dit onderzoek is de waarde van het bepalen van een nieuwe tumormarker in het bloed, om onderscheid te kunnen maken tussen een goedaardige of een kwaadaardige cyste van de eierstok, naast de gebruikelijke onderzoeken.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  prof. dr. G.G. Kenter
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve  en dr. B.B.J. Hermsen  
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

HYSTER-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij kijkoperaties in de baarmoeder wordt een vloeistof gebruikt. Het is beter als er weinig vloeistof en gasbelletjes buiten de baarmoeder in het lichaam van de patiënt komt. Het medicijn Terlipressine zou de hoeveelheid vloeistof buiten de baarmoeder kunnen verminderen, waardoor de operatie succesvoller kan verlopen.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  drs. L.E. Overdijk en dr. S. van Kralingen
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Anesthesiologie

PEOPLE-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Matige tot ernstige klachten van verzakking van de blaas, darm en/of baarmoeder, die behandeld kunnen worden met een pessarium of met een operatie. Voor deze klachten zijn beide behandelingen effectief maar zijn nooit met elkaar vergeleken.

  Het doel van deze studie is tweeledig:

  • Om de effectiviteit en de kosten van pessariumtherapie of een operatie als eerste behandeling te vergelijken bij vrouwen met matige tot ernstige verzakking van de blaas, baarmoeder en/ of darm in de eerste 2 jaar na het starten met behandeling.
  • Om een model te ontwikkelen om te voorspellen waarom pessariumtherapie of operatieve behandeling niet succesvol is in de eerste 2 jaar van de behandeling.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof C.H. van der Vaart (UMCU)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  drs. E.W.M. Janszen
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten via Gynaecologie en het Bekkenbodemcentrum.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op PEOPLE-studie vindt u informatie over het onderzoek.

PLACEMTA-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Operatieve behandeling van placentaresten (>1 cm, < 4 cm): vergelijking van de hysteroscopische morcellator ten opzichte van echogeleide vacuumcurettage, een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  T. Hamerlynck (Universitair ziekenhuis Gent)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.A. Bakkum en drs. A.F.J. Bergwerff
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

Prosecco study

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Is verwijdering van een myoom (vleesboom) uit de baarmoeder onder sedatie op de behandelkamer even effectief als verwijdering van een myoom onder algehele narcose op de operatiekamer.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof M.Y. Bongers (MMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  drs. A.F.J. Bergwerff en dr. C.M. Radder
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op Prosecco study vindt u meer informatie over het onderzoek.

TCRM-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De TCRM is een behandeling die al jaren wordt toegepast om hevig menstrueel bloedverlies door intracavitaire myomen (vleesbomen in de baarmoederholte) tegen te gaan. In de meeste gevallen worden de intracavitaire myomen compleet verwijderd. Echter is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat hiermee ook daadwerkelijk de hoeveelheid bloedverlies tijdens een menstruatie vermindert. Tijdens dit onderzoek wordt er ook gekeken naar vermindering van menstruatiepijn, verbetering van kwaliteit van leven en invloed op eventueel werk en verzuim.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  OLVG voert dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in de regio Amsterdam.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker, dr. B.B.J. Hermsen en dr. B.J. Potter van Loon
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Lees verder

Verloskunde

Apostel8 studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Is bij vrouwen met een late dreigende vroeggeboorte (30 tot 34 weken) tocolyse met atosiban (kosten-)effectief in vergelijking met placebo in het verbeteren van de neonatale morbiditeit en mortaliteit?         
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. M.A. Oudijk (Amc)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A van den Akker en dr M.G. van Pampus 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op http://www.zorgevaluatienederland.nl/search/apostel8 vindt u informatie over het onderzoek.

Hear

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De studie onderzoekt het beloop van angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen die nog nooit eerder zwanger zijn geweest. Daarbij kijken we ook naar of en wanneer er behoefte aan extra hulp is.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. M.G. van Pampus
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  drs. Y.M.G.A. Hendrix, drs. M. Baas
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op www.olvg.nl/hear vindt u informatie over het onderzoek.

Highlow study 

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij zwangere vrouwen met een trombose in de voorgeschiedenis wordt gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van een intermediaire dosis, vergeleken met een lage dosis van heparine.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  prof. dr. S. Middeldorp (AMC).
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. M.G. van Pampus en dr. B.B.J. Hermsen  
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op Highlow study vindt u meer informatie over het onderzoek.

HPA-screening in de zwangerschap (HIP-studie)

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De HIP-studie is een landelijke studie, gericht op het verbeteren van de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D. Winkelhorst (LUMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker en dr. M.M. Kamphuis 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op HIP-studie vindt u meer informatie over het onderzoek.

OptiMUM-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Sommige vrouwen ervaren een bevalling als traumatisch, wat kan leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Vrouwen die nog nooit eerder bevallen zijn kunnen ook extreem angstig zijn voor de naderende bevalling. EMDR-therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is bewezen effectief voor PTSS en bij sommige angststoornissen. Onder zwangeren is echter nog nauwelijks onderzocht wat het effect is van EMDR-therapie op deze klachten.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. M.G. van Pampus
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op OptiMUM-studie vindt u meer informatie over het onderzoek.

PC-study

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij zwangere vrouwen met een korte baarmoedermond en die al eens eerder bevallen zijn, wordt onderzocht wat beter is om vroeggeboorte te voorkomen: een pessarium of een cerclage (bandje om de baarmoedermond).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof E. Pajkrt (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker en dr. B.B.J. Hermsen
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op PC-study vindt u meer informatie over het onderzoek.

Quadruple P studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij zwangere vrouwen met een korte baarmoedermond wordt onderzocht wat beter is om vroeggeboorte te voorkomen: een pessarium of progesteron tabletten.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof E. Pajkrt (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker en dr. B.B.J. Hermsen
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op Quadruple P studie vindt u meer informatie over het onderzoek.

SUGAR DIP

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De studie onderzoekt de behandeling van orale anti diabetica versus standaard insuline.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. B.B. van Rijn (UMC Utrecht)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker, dr. B.B.J. Hermsen en dr. B.J. Potter van Loon
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op SUGAR DIP vindt u meer informatie over het onderzoek.

Wetenschappelijke ondersteuning

Onze researchmedewerkers zijn onmisbaar in het proces rondom het onderzoek. Zij verrichten in nauw overleg met de verantwoordelijke arts diverse werkzaamheden zoals het screenen van deelnemende patiënten en het verzamelen en invoeren van patiëntgegevens voor de studie. Bij Gynaecologie/ Verloskunde OLVG zijn de volgende researchmedewerkers werkzaam:
Locatie Oost: W.J. Gootjes, M. te Roller, E.A.A. Bethlehem-Bakker, drs. R. van Doornik en L. Videler-Sinke
Locatie West: F. Makhloufi en A. Wijbenga

Meer weten?

Heeft u vragen over lopende onderzoeken binnen Gynaecologie/Verloskunde, neem dan contact op met dr. M.G. van Pampus of dr. E. Moll via het secretariaat Gynaecologie OLVG, 020 599 34 77.

CAPTURE is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. De onderzoekers zijn (of waren) verbonden aan OLVG en initiëren diverse landelijke onderzoeken zoals de OptiMUMstudie.

Voor studies op het gebied van de gynaecologie, oncologie, obstetrie en fertiliteit in Nederland verwijzen wij u ook graag naar de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Op de onderzoekssite van het Verloskundig Consortium vindt u informatie over de onderzoeken en onderzoeksresultaten van het Verloskundig Consortium.