PK bij PD-1 inhibitors

  • Waar gaat dit onderzoek over? 
    Inzicht verkrijgen in de PK van PD-1 inhibitors (nivolumab/pembrolizumab) in NSCLC-patiënten.
  • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
    Dr. E.J.F. Franssen
  • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
    F. de Vries
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?   
    Dr. Annick de Vries (Director of Biologics, Sanquin), dr. Gertjan Wolbink (Reumatoloog, OLVG / Onderzoeker Sanquin & Reade), dr. Arthur Smit (Longarts, OLVG)
  • Worden er nog deelnemers gezocht? 
    Nee, inclusie wordt verricht vanuit de afdeling longgeneeskunde.