Wetenschap

Actueel wetenschappelijk onderzoek Anesthesiologie

Meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Bij de afdelingen Anesthesiologie en Pijncentrum kan uw behandelend arts u vragen of u wilt meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. We informeren u altijd eerst zorgvuldig over de opzet en het doel van een onderzoek, de consequenties van deelname en de richtlijnen voor privacy.

U krijgt informatie over het onderzoek in een brief zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. We stellen uw medewerking op prijs, maar u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Als u besluit om niet mee te doen, heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

De wetenschappelijke onderzoeken die worden uitgevoerd bij Anesthesiologie moeten goedkeuring krijgen van de Medisch-ethische Commissie van OLVG en in sommige gevallen van één van de VCMO’s (verenigde centra mensgebonden onderzoek) in Nederland.

Op dit moment lopen er verschillende wetenschappelijke onderzoeken binnen de afdeling Anesthesiologie:

PROBESE-studie

Onderzoek naar protectieve beademing met hoge versus lage PEEP gedurende algehele anesthesie bij operaties in obese patiënten.

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Patiënten met een hoger lichaamsgewicht lopen onder algehele narcose het risico dat hun longfunctie vermindert, ook nog in de periode na de operatie. De anesthesioloog kan bij de beademing een continue positieve druk in de longen geven, dit kan longproblemen verminderen of voorkomen. Maar of dit zo is en hoe hoog de positieve druk tijdens beademing precies moet zijn, is nog niet duidelijk.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal landen. In Nederland doen mee: AMC, Leids UMC, VUMC, Westfries Gasthuis en OLVG. In OLVG zijn drs. S.N.T. Hemmes en dr. M. Godfried de contactpersonen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, er zijn al voldoende patiënten voor de studie benaderd. De inclusie is compleet.
 • Waar vind ik meer informatie?
  In bijgaand bestand vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek:

HYSTER-studie

Onderzoek naar het effect van het toedienen van Terlipressine in de baarmoedermond op de hoeveelheid vloeistofopname, de vorming van gasbelletjes en de bloedsomloop bij kijkoperaties.

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Bij kijkoperaties in de baarmoeder wordt een vloeistof gebruikt. Het is beter als er niet teveel van deze vloeistof en gasbelletjes buiten de baarmoeder in het lichaam van de patiënt komen. Het medicijn Terlipressine zou de hoeveelheid vloeistof buiten de baarmoeder kunnen verminderen, waardoor de operatie succesvoller kan verlopen.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in OLVG door drs. L.E. Overdijk en dr. S. van Kralingen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.
 • Waar vind ik meer informatie?
  In het onderstaande bestand staat meer informatie.

FAP-studie

Onderzoek naar naar kosten en effecten van ‘forced air prewarming’ (FAP) bij patiënten die een totale knie- of heupoperatie ondergaan

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten die een bepaalde lichaamstemperatuur behouden minder complicaties krijgen na een operatie. In deze studie wordt onderzocht of de FAP-methode om patiënten voor en tijdens een operatie warm te houden standaard uitgevoerd moet worden. Ook wordt een nieuw type thermometer getest.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in OLVG door drs. M.A.M. Siepel en drs. B. Thiel.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, er zijn al voldoende patiënten voor de studie benaderd. De inclusie is compleet.
 • Waar vind ik meer informatie?
  In het onderstaande bestand staat meer informatie voor patiënten.

Spinoza-studie

Onderzoek naar de communicatie met patiënten rondom een operatie.

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Er wordt onderzocht wat het effect is van verschillende soorten communicatie die patiënten ervaren tijdens hun ziekenhuisopname.  
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Namens het Nederlandse Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg NIVEL, Prof. dr. J.M. Bensing, Prof. dr. S. van Dulmen, Dr L. van Vliet, en S. Immerzeel. In OLVG zijn verder Dr. M.B. Godfried en Dr. E. van Deelen contactpersonen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, er worden voor dit onderzoek volwassen patiënten benaderd van de afdeling KNO die binnenkort een tonsillectomie (verwijderen van de keelamandelen) zullen ondergaan.
 • Waar vind ik meer informatie?
  In de download hieronder vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek.

GLOBE-studie

Onderzoek naar bloedsuikercontrole tijdens hartchirurgie

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  De 'stress' van hartchirurgie zorgt er vaak voor dat patiënten een te hoge bloedsuikerspiegel krijgen. Dit wordt dan behandeld met insuline, maar door insuline kan de bloedsuikerspiegel ook te veel dalen. In deze studie wordt de standaardbehandeling met insuline vergeleken met een nieuwe behandeling, met het middel Liraglutide. Dit is een bekend middel wat al gebruikt wordt bij de behandeling van diabetes mellitus.
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt onder andere uitgevoerd in het AMC en OLVG. In OLVG zijn dr. M.B. Godfried, anesthesioloog, toestel 2808, en drs. A.H Hulst, arts-onderzoeker, de contactpersonen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.
 • Waar vind ik meer informatie?
  In bijgaand bestand vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek.

 

Onderzoek naar de vergelijking van nervus femoralisblokkade met achterste kapselinfiltratie, met voorste en achterste kapselinfiltratie na totale knieprothese.

 • Waar gaat dit onderzoek over?

Welke pijnbestrijdingstechniek na een totale knie-vervangende operatie is het beste voor het bestrijden van de pijn en het verloop van het revalidatietraject? Vergeleken wordt een van de standaardbehandelingen, zenuwblokkade met lokale verdoving, met een nieuwe behandeling, namelijk een pijnstillende injectie (ropivacaine) in het gewricht tijdens de operatie. Dit is een bekend middel dat weinig bijwerkingen heeft en gunstig zou kunnen werken op de pijn na de ingreep.

 • Wie werken aan dit onderzoek mee?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in OLVG, locatie West. Drs. M. Vogel, anesthesioloog, toestel 8107, en Dr. M.R. Krijnen, orthopedisch chirurg, toestel 8750, zijn de contactpersonen.

 • Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

 • Waar vind ik meer informatie?

In bijgaand bestand vindt u de patiënten informatiebrief over dit onderzoek: