home

E.A.S. van Wijk

GZ-psycholoog

BIG-nummer: 59928042025

Aandachtsgebieden

cognitieve gedragstherapie, EMDR, seksuologie

Op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie zie ik mensen die een combinatie hebben van lichamelijke en psychische klachten. Samen met de patiënt en de behandelend medisch specialist maken we een behandelplan voor het verminderen van de klachten of het beter kunnen omgaan met de klachten. Het bijzondere aan het werk als ziekenhuispsycholoog is om een tijd met mensen mee te mogen lopen in een moeilijke periode in hun leven. Steeds opnieuw ben ik onder de indruk van de veerkracht die mensen laten zien. Transparantie, een veilige behandelrelatie en een goede samenwerking met de rest van het ziekenhuis zijn belangrijke pijlers in mijn werk.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2010

Bij OLVG sinds

2021

Opleiding

  • Klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam
  • Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, RINO Utrecht
  • Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, VGCt

Werkervaring

  • GGZ, Gooi en Vechtstreek
  • Behandelcentrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten, Amsterdam
  • GGZ, Zoetermeer

Nevenfuncties

  • Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Lid Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)