Foto van R. Riezebos

dr. R. Riezebos

cardioloog

Afdeling: Hartcentrum

Aandachtsgebieden

acute cardiologie, niet invasieve beeldvorming

Een aandoening aan het hart heeft grote invloed op je leven. Het geeft onzekerheid, die we zo snel mogelijk willen wegnemen met een behandeling die bij u past. Mijn specifieke deskundigheid is het gebruik van beeldvormende technieken zoals echo, CT en MRI. Met deze onderzoeken proberen we zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2009

Bij OLVG sinds

2001

Opleiding

  • VU medisch centrum, Amsterdam
  • OLVG, Amsterdam
  • Cardiac imaging Level A en B accreditatie in cardiac CT, Europese certificatie in echocardiography

Werkervaring

OLVG, locatie West (voorheen St. Lucas Andreas Ziekenhuis), Amsterdam

Promotie

'Biochemical Risk Assessment and Invasive Strategies for Acute Coronary Syndromes without ST-Segment Elevation' (2011)

Talen

Engels, Nederlands

Nevenfuncties

  • Unitleider Hartcentrum
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC): werkgroep 'echocardiografie'
  • Fellow van de European Society of Cardiology (FESC)