Uw bezoek aan OLVG

Zo helpt u mee aan een goede en veilige behandeling

Onze artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers doen er alles aan om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. U kunt hieraan ook zelf een bijdrage leveren.

1. Zorg dat wij weten wie u bent

 • Neem bij elk bezoek aan OLVG een geldig identiteitsbewijs mee. Dit is wettelijk verplicht. Ook voor kinderen en baby’s vanaf 30 dagen. Zonder dit bewijs mogen wij geen zorg verlenen. Meer over identificatieplicht
 • Medewerkers stellen u vragen om vergissingen te voorkomen. Het is belangrijk dat u steeds uw naam, geboortedatum of andere informatie geeft als medewerkers van OLVG hierom vragen.
 • Gaat u verhuizen? Geef een adreswijziging aan ons door.
 • Kloppen uw gegevens nog? Zoals uw telefoonnummer, de naam van uw huisarts of uw apotheek? Geef een wijziging altijd door.

2. Bereid uw afspraak goed voor

 • Schrijf van te voren op wat u wilt vragen of wilt vertellen.
 • Geef alle informatie over uw gezondheid. Leg uit wat uw klachten zijn.
 • Lees de informatie die u van ons krijgt zorgvuldig door en volg instructies en adviezen zo goed mogelijk op.
 • Neem eventueel een familielid of goede bekende mee naar het gesprek met uw arts of andere zorgverlener. Twee horen (én vragen) meer dan één.
 • U kunt ook geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon, zodat u het gesprek later nog eens kunt terugluisteren.
 • Hebt u al toegang tot het patiëntenportaal MijnOLVG? MijnOLVG is een gratis service voor u als patiënt waarmee u online onder andere uw eigen gegevens kunt inzien.
 • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen voor uzelf of uw kind. Zonder
  identificatie mogen wij u geen zorg verlenen.

Dit neemt u mee naar het ziekenhuis

 • geldig identiteitsbewijs
 • actueel medicatieoverzicht (gratis via uw eigen apotheek)
 • eventueel een verwijsbrief

3. Durf te vragen

 • Zeg het als u iets niet begrijpt. U heeft recht op duidelijke informatie.
 • Heeft u extra tijd nodig om te beslissen over een onderzoek of behandeling? Meestal is dat geen probleem. Vertel dit dan aan uw arts of behandelaar.
 • Vindt u het moeilijk om een keuze te maken? Overleg dan met uw (huis)arts of een vertrouwd iemand uit uw omgeving.
 • Bedenk voordat u naar huis gaat of alles duidelijk is voor u, bijvoorbeeld:
  - wanneer krijg ik de uitslag?
  - welke medicijnen moet ik gebruiken?
     Hoe vaak en hoe lang?

3 goede vragen

Deze drie vragen kunnen u helpen bij het gesprek met uw zorgverlener en bij het maken van keuzes over uw behandeling:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

4. Help infecties voorkomen

 • Mensen in het ziekenhuis zijn vaak extra gevoelig voor infecties. U kunt ons helpen infecties te voorkomen. Onder andere door uw handen te wassen met water en zeep voor het eten en na elk toiletbezoek.
 • Gebruik bij het snuiten van uw neus en ook bij hoesten en niezen een papieren zakdoek en gooi deze na gebruik weg.
 • Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest? Geef dit aan ons door.
 • Werkt u beroepsmatig met vee? Meld dit aan uw zorgverlener.
 • Alle zorgverleners desinfecteren hun handen met handalcohol voordat zij u verzorgen of onderzoeken. Zij dragen geen sieraden aan onderarmen en handen en stropen hun mouwen op tot boven de elleboog. U mag ons hierop aanspreken.

5. Gebruik uw medicijnen veilig

 • Zorg dat uw zorgverlener altijd weet welke medicijnen u gebruikt. Neem een actueel medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis.
 • Geef elke wijziging van medicijnen aan uw zorgverlener door.
 • Gebruikt u (kruiden)geneesmiddelen zonder recept, zoals Ibuprofen of Sint Janskruid? Laat het ons weten.
 • Heeft u last van bijwerkingen of allergieën van medicijnen? Geef dit aan ons door.
 • Stel vragen als medicijnen er anders uitzien dan u gewend bent.
 • Krijgt u nieuwe medicijnen? Laat u goed informeren over gebruik en eventuele bijwerkingen.

 

Zorgen of vragen?

Ziet u iets waarover u ongerust bent of vragen over heeft? Bespreek dit dan met uw zorgverlener of met het hoofd van de afdeling. U kunt dit ook doorgeven aan de medewerkers van de algemene receptiebalie. Meer informatie