Wetenschap oud

WMO-plichtig of niet-WMO-plichtig onderzoek

Bij wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk vast te stellen of het onderzoek valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). WMO-plichtig onderzoek moet inhoudelijk, methodologisch en ethisch getoetst worden door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC).

Of een studie onder de WMO valt, is soms lastig te beoordelen. Soms is bij publicatie een verklaring nodig omtrent de medische aspecten van het onderzoek. Indien gewenst of bij twijfel kun je de studie laten toetsen op WMO-plichtigheid door de MEC-U. Met deze METC heeft OLVG een samenwerkingsverband.

De Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO) geeft geen officiële verklaringen over de WMO-plichtigheid, hierin volgt de ACWO het oordeel van een erkende METC of de inschatting van de onderzoeker. Bij twijfel kan de ACWO wel een officiële niet-WMO verklaring eisen van de onderzoeker.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).