home

PID

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe vaak de bacterie Mycoplasma genitalium voorkomt bij patiënten met bekkenontsteking en –abcessen en om uit te zoeken of de standaard gebruikte antibiotica voor bekkenontsteking en –abcessen effectief zijn voor de behandeling wanneer deze bacterie aanwezig is.

 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  A. van Dam (GGD Amsterdam)

 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. P. van Kesteren (OLVG)

   
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.