Welke zorg wordt weer opgestart?

Alle spoedzorg, waaronder verloskundige zorg, ging de afgelopen periode gewoon door. Met de andere ziekenhuizen in de regio is afgesproken dat naast de spoedzorg ook een deel van de planbare zorg weer wordt opgestart. Het gaat om noodzakelijke, urgente zorg, die nu mogelijk vertraging heeft opgelopen door de komst van het coronavirus. Denk hierbij aan controles bij oncologische patiënten en onderzoeken naar hartklachten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Alle patiënten die door de huisarts doorverwezen worden, worden gescreend. Alle patiënten met een (mogelijk) urgente zorgvraag worden door ons gebeld voor het maken van een afspraak.
  • Welke patiënten echt in het ziekenhuis gezien moeten worden, wordt naar aanleiding van de verwijzingen door de specialisten beoordeeld.
  • Patiënten die op een wachtlijst staan voor een operatie of behandeling, worden opgeroepen in volgorde van ernst van de aandoening. De verantwoordelijke specialisten kijken welke patiënten de komende weken opgeroepen kunnen worden.

Helaas kunnen we onze operatieprogramma’s nog maar beperkt uitbreiden vanwege de zorg voor patiënten met het coronavirus en de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.