Welke voorzorgsmaatregelen neemt OLVG?

Wij nemen verschillende maatregelen om verdere besmettingen van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen plaats.
  • We plannen het aantal patiënten gespreid, zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd in OLVG zijn.
  • Patiënten worden 1 tot 3 dagen voor hun afspraak telefonisch gescreend op klachten die passen bij het coronavirus. Heeft de patiënt coronagerelateerde klachten? Dan wordt de afspraak (indien medisch verantwoord) 14 dagen uitgesteld.
  • Op de dag van uw afspraak wordt de patiënt in OLVG opnieuw gescreend.
  • We richten de wachtkamers en openbare ruimtes in volgens de 1,5-meternorm.
  • We zetten patiëntroutes uit zodat patiënten en bezoekers zoveel mogelijk afstand van elkaar houden.
  • We plaatsen desinfectiemiddelen bij de hoofdingang en bij de poliklinieken.
  • We plaatsen spatschermen bij de poliklinieken. Tot die tijd zorgen we dat er afstand wordt gehouden tussen de patiënt en onze medewerkers door middel van afzetlint.
  • Indien nodig krijgt de patiënt van ons een mond-neusmasker om te dragen tijdens het bezoek in OLVG.

Ook vragen we uw hulp bij het verkleinen van de kans op besmetting. Zie volgende vraag.