Welke maatregelen neemt OLVG op het gebied van privacy?

  • Alle handelingen in het systeem worden gelogd, waarbij er regelmatige en gerichte controle plaatsvindt op toegang tot elektronische patiëntendossiers.
  • Er geldt een verplichte e-learning over privacy voor alle medewerkers.
  • Bij indiensttreding wijzen we actief op de privacybescherming en maatregelen die hierbij horen.

Als OLVG doen we actief mee aan de bewustwordingscampagnes van de Nederlandse vereniging voor Ziekenhuizen.