Welke bezoekregels gelden er voor patiënten die terminaal zijn?

Voor sommige patiënten kan het behandelteam besluiten dat er uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor mensen die terminaal ziek zijn. De zorgverlener maakt daarover afspraken met de naasten.