Wanneer neem ik contact op met OLVG?

Neem contact op met de casemanager Cardiothoracale Chirurgie bij

  • koorts
  • ernstige pijn
  • beginnende kortademigheid
  • ontsteken van de operatiewondjes

Ook kunt u bellen met vragen over de operatie óf over de Reveal.