Waarom worden er soms zo veel verschillende buisjes bloed afgenomen?

Er worden verschillende typen buisjes gebruikt, omdat de arts/verpleegkundig specialist vaak verschillende waardes in uw bloed wil bepalen. Om deze waardes te bepalen doet het laboratorium testen met het bloed. Hierbij moeten vaak bepaalde stoffen aan het bloed toegevoegd worden. Soms moet zo'n stof van te voren al in de buisjes gedaan worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het bloed stolt. De medewerkers van het Laboratorium Bloedafname letten erop dat voor ieder aangevraagd onderzoek het geschikte type buisje wordt gebruikt, zodat alle bepalingen betrouwbaar uitgevoerd kunnen worden. Daarbij zorgen zij er natuurlijk ook voor dat er nooit onnodig veel bloed wordt afgenomen.