Vulvakankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van vulvakanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Vulvakanker is een zeldzame kwaadaardige aandoening van de huid rond de vagina. Deze vorm van kanker komt vooral bij oudere vrouwen voor. De eerste klachten kunnen bestaan uit langdurige jeuk en irritatie en soms bloedverlies. 

De behandeling van vulvakanker bestaat meestal een operatie: daarbij worden de kanker en zo nodig de lymfklieren in één of beide liezen verwijderd. Soms, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen in de lymfklieren zijn, zal er ook bestraling plaatsvinden.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van vulvakanker werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC, VUMC: Centrum voor Gynaecologische Oncologie.

 

 

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Vulvakanker kan meerder klachten of symptomen opleveren. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG. 

Klacht of symptomen vulvakanker:

De symptomen van vulvakanker zijn aspecifiek: jeuk en irritatie die vaak al jaren bestaat, branderigheid bij plassen en al of niet bloederige afscheiding. Pijnklachten zijn er veelal pas bij vergevorderde ziekte. Soms zijn er in het geheel geen klachten en wordt de diagnose gesteld door het zichtbaar en/of voelbaar zijn van een afwijking. 

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken die plaats kunnen vinden om de diagnose vulvakanker te kunnen stellen. Naast een inwendig onderzoek en lichamelijk onderzoek kan er een biopsie worden gedaan. Hierbij neemt de arts wat van het verdachte weefsel (biopten) weg voor onderzoek in het laboratorium. Informatie over aanvullende onderzoeken kunt u hieronder vinden. 

 

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC, VUMC bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Vrouwen met vulvakanker of andere kwaadaardige aandoeningen op gynaecologisch gebied worden meestal in samenwerking met het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) behandeld. Een deel van de behandeling kan dan in het AMC, VUmc of AVL plaatsvinden.

Welke behandeling voor een patiënt met vulvakanker het beste is, is afhankelijk van het soort kankercellen, de mate van kwaadaardigheid van deze cellen en van het stadium van vulvakanker. Ook is bij het kiezen van een behandeling van belang wat de patiënt zelf wil en aankan.

  • Operatie De behandeling bestaat uit een operatie waarbij de tumor wordt weggehaald.
  • Bestraling Als er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren is bestraling (radiotherapie) in het gebied van de liezen nodig. Soms wordt de bestraling gecombineerd met chemotherapie (chemoradiatie)

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan.

In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek. 

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij:

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Uw behandelteam

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met kanker aan de vulva is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021