Wetenschap oud

Verzoek deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Uw arts kan vragen of u wilt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, het (anoniem) verzamelen van medische gegevens of het vergelijken van 2 bestaande behandelingen.

Het onderzoek heeft vaak geen direct voordeel voor uzelf. Het doel is meestal om de zorg voor toekomstige patiënten nog verder te verbeteren.

Door onderzoek verbeteren we de zorg, de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen. Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat behandelingen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.