home

Samenwerkingsverbanden

Tussen huisartsen en specialisten bestaat een steeds intensievere samenwerking. Het resultaat daarvan is dat er vaker transmurale afspraken gemaakt waarin de samenwerking vastgelegd wordt. OLVG kent onder andere transmurale afspraken en samenwerking in de regio Amsterdam met Transmuraal Platform Amsterdam, Sigra en Huisartsenpost Amsterdam.

Transmuraal Platform Amsterdam

OLVG maakt deel uit van het Transmuraal Platform Amsterdam.  Het Transmuraal Platform Amsterdam (voorheen TP BOS) heeft als doel huisartsen en specialisten op een praktische wijze te verenigen, om zo gezamenlijk regionale medisch-inhoudelijke transmurale werkafspraken te ontwikkelen, te implementeren en te borgen. Door een goede en breed gedragen uitvoering van deze werkafspraken krijgt de patiënt de zorg van de huisarts wanneer dit kan en van een medisch specialist als dit moet.

Sigra

Per 2017 is het Transmuraal Platform Amsterdam ingebed in het programma Integrale Zorg & Welzijn van SIGRA. Hiermee ligt ook de coördinatie van het platform bij SIGRA. OLVG is lid van SIGRA, een samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, dat actief is in de gezondheidszorg en welzijnssector in de regio Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn circa 90 organisaties verenigd, met samen ruim 100.000 medewerkers.

SIGRA draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. SIGRA staat voor ruim 50 jaar samenwerking op alle mogelijke vlakken en een schat aan ervaring. Het is een onafhankelijke vereniging. De leden treden op vrijwillige basis toe.

Huisartsenposten Amsterdam

OLVG werkt op beide locaties intensief samen met de Huisartsenposten Amsterdam. Patiënten die uit zichzelf, zonder voorafgaand telefonisch contact, binnenkomen, worden ontvangen aan één balie. Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp (SEH) stelt een aantal vragen. Afhankelijk van waar ze wonen en de aard van de klacht, worden sommige mensen doorverwezen naar de huisartsenpost (HAP) naast de SEH. Andere patiënten worden bekeken en behandeld bij de SEH.

Doordat de HAP naast de Spoedeisende Hulp is, zijn patiënten - indien nodig - dichtbij de specialistische zorg van het ziekenhuis.

Santeon

OLVG is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband van 7 toonaangevende topklinische ziekenhuizen. In de toekomst voorziet Santeon dat de samenwerking niet beperkt blijft tot professionals en patiënten, maar dat iedereen aan de kwaliteitsverbetering bijdraagt. Medische en andere professionals, huisartsen, studenten, onderzoekers, patiënten en burgers – kortom, iedereen die wil bijdragen – delen hun ideeën, ervaringen, gegevens en resultaten om de kwaliteit van de medische zorg steeds verder te verbeteren.

Het Santeon-brede programma Zorg voor Verbetering werkt volgens Value Based Healthcare (VBHC), een systematiek die gericht is op de optimale verhouding tussen uitkomsten die ertoe doen voor patiënten en kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Professionals van de Santeon ziekenhuizen en patiënten werken hierbij intensief samen om de waarde van de zorg voor specifiek patiëntengroepen verder te verbeteren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de volgende websites: