Zorg hartpatiënten OLVG gaat door tijdens tweede golf dankzij digitalisering en nieuwe vormen van samenwerking

Ondanks de toename van het aantal coronapatiënten wil OLVG de reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Om te voorkomen dat mensen in Amsterdam onnodig lang met klachten rondlopen is snel terecht kunnen voor onderzoek en behandeling essentieel. Robert Riezebos, cardioloog en unitleider van het Hartcentrum, vertelt over de aanpak OLVG Digitaal en Dichtbij.

Videoconsulten en digitale zorg thuis

‘We ondersteunen en monitoren patiënten met hartproblemen zoveel mogelijk digitaal’, vertelt cardioloog Robert Riezebos. ‘Met de Hartcentrum app houden we contact met een deel van de patiënten. Zij kunnen 24 uur per dag zelf hun waardes meten en doorgeven en via de app vragen stellen aan OLVG-zorgprofessionals. Hiermee kunnen wij het aantal reguliere controles terugbrengen, terwijl patiënten wel de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast gebruiken steeds meer patiënten het online patiëntenportaal MijnOLVG en worden videoconsulten in toenemende mate ingezet, zodat patiënten alleen naar het ziekenhuis hoeven te komen als dat echt nodig is.’ 

Snelle triage en extra locaties voor onderzoek

Nu de druk in de zorg door corona oploopt, is het extra belangrijk dat artsen zo snel mogelijk weten welke patiënten met spoed behandeling nodig hebben. Nauwe samenwerking met de huisartsen, goede triage en het nog sneller en eenvoudiger plannen van medische onderzoeken helpen daarbij. OLVG maakt het mogelijk dat patiënten nu ook op locatie Spuistraat en in Medisch Centrum Jan van Goyen gezien kunnen worden. Mocht bij patiënten die zich in de Spuistraat melden aanvullende diagnostiek (X-Thorax of echografie) nodig zijn, dan gebeurt dit bij DC Klinieken in de Tesselschadestraat.  Op de locaties Spuistraat of MC Jan van Goyen worden geen patiënten gezien met een verdenking op COVID.  

Doorgang hartoperaties dankzij samenwerking 

Het OLVG Hartcentrum is samen met Amsterdam UMC het enige hartcentrum in de regio dat grote en ingewikkeldere behandelingen en hartoperaties mag doen. Riezebos: ‘Door de toename van het aantal coronapatiënten kunnen in onze regio deze complexere hartoperaties onder druk komen te staan. OLVG zal hiervoor altijd in de eerste plaats samen met Amsterdam UMC de oplossing in regio zoeken. Daarnaast zijn op bestuurlijk niveau extra afspraken gemaakt met de hartcentra binnen Santeon, het samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen . Dit betekent dat we vanuit OLVG - mocht het nodig zijn - een grote hartoperatie ook kunnen laten plaatsvinden in een ander gespecialiseerd Santeon ziekenhuis elders in Nederland. Hierdoor borgen we zo goed mogelijk dat iedereen die een hartoperatie moet ondergaan, deze ook op tijd krijgt.

OLVG Digitaal en Dichtbij

Binnen OLVG  wordt op dit moment gewerkt aan verdere uitbreiding van het programma Digitaal en Dichtbij om de reguliere zorg zo goed mogelijk toegankelijk te houden. Belangrijkste pijlers zijn de versnelling van digitale zorg thuis, (digitale) triage, snelle diagnostiek op extra locaties en samenwerking met zorgpartners voor eventuele behandeling op een andere locatie (uiteraard altijd in overleg met de patiënt). Het gaat om een nieuwe vorm van samenwerking tussen zorgorganisaties. OLVG is in goed overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en Zilveren Kruis (namens Zorgverzekeraars Nederland) om belemmeringen in de reguliere marktafspraken weg te nemen, zodat deze samenwerking in de acute situatie goed en snel kan worden vormgegeven. 

Betrokken zorgverleners

Foto van R. Riezebos

dr. R. Riezebos

cardioloog