Poliklinische consulten Neurologie per video of telefoon

Veel afspraken voor poliklinieken van Neurologie op locaties Oost en West zijn geannuleerd als gevolg van COVID-19. Om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, is de afdeling Neurologie nu gestart met videoconsulten en telefonische consulten van nieuwe patiënten. Dit type consult vervangt de fysieke afspraak. De wachttijden zullen hierdoor worden ingelopen en verkort.

Spoedaanvragen

Voor spoedpatiënten is er dagelijks een fysiek spreekuur op locatie West. Zodra patiënten naar ons zijn doorverwezen, zal een neuroloog de urgentie van de verwijzing beoordelen.