Osteoporosepatiënten grotendeels gezien in MC Jan van Goyen

Als u uw patiënt verwijst naar OLVG voor osteoporoseklachten, zullen deze patiënten grotendeels gezien worden in Medisch Centrum Jan van Goyen. Alle verwijzingen worden zorgvuldig getrieerd door de internisten; u hoeft hier zelf verder niets voor te doen.

Oudere en kwetsbare patiënten worden gezien bij Geriatrie. Ook deze patiënten komen hier terecht na triage. OLVG zorgt natuurlijk dat patiënten hierover goed worden geïnformeerd. 

Er zal voor osteoporose binnenkort ook een apart teleconsult worden aangemaakt.