OLVG vaker betrokken bij meldingen TIM in 2020

Bij het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) zijn in 2020 bijna de helft (49%) meer transmurale incidenten gemeld waarbij OLVG betrokken was dan het jaar ervoor. Huisartsenpraktijken (43%) en openbare apotheken (41%) waren het vaakst betrokken bij de in totaal 49 incidenten waarin OLVG op enige manier een rol speelde.

TPA biedt met de mogelijkheid tot Transmuraal Incident Melden (TIM) één centrale meldplaats voor zorgincidenten die niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvinden. Deze meldingen – waarbij OLVG zowel zélf melder kan zijn als partij waarover gemeld is –  helpen ons ziekenhuis alert te blijven en controle in te bouwen. Dankzij meerdere meldingen zijn intern en in de samenwerking concrete verbeterpunten opgepakt die soortgelijke (bijna) incidenten in de toekomst kunnen voorkomen.

Communicatie, administratie en medicatie

De meldingen waarbij OLVG vorig jaar betrokken was, gaan veelal over communicatie (46%), vaak in combinatie met administratie (27%) en medicatie (33%). Bij een van de meldingen werden bijvoorbeeld gegevens niet goed verwerkt in het informatiesysteem: deze melding is opgepakt door zowel het apotheekinformatiesysteem AGB, als OLVG. Op deze manier zijn de bugs verholpen.

In 2020 zijn in OLVG 16 meer incidenten gemeld dan in 2019. Dit is echter nog niet de stijgende lijn waarop we hoopten. OLVG streeft ernaar om alle voorgevallen incidenten in TIM geregistreerd te krijgen: zo kunnen we actief verbeterpunten oppakken om de veiligheid van de zorg te bevorderen.

Wie kan een transmuraal incident melden?

We spreken van een transmuraal incident wanneer er een incident plaatsvindt tussen de eerste en tweede lijn en dit tot daadwerkelijke schade voor de patiënt leidt, maar ook in het geval van bijna-incidenten. Let op: voor calamiteiten gelden procedures met een hogere prioriteit dan TIM. Het melden van een zeer ernstig incident of calamiteit via TIM kan dan achteraf gebeuren.

De mogelijkheid tot melden is er momenteel voor Amsterdamse huisartsen, openbare en poliklinische apothekers, specialisten van OLVG, het BovenIJ Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Hoe maak ik een TIM-melding?

U kunt een melding maken via de website van het Transmuraal Platform Amsterdam.
Meer hierover leest u op de website van Sigra.