home

OLVG start met vaccineren zorgpersoneel

Woensdag 6 januari is in OLVG gestart met het vaccineren van een deel van onze collega's. Een belangrijke stap om zorgverleners te beschermen en maximale zorg te kunnen geven aan COVID-patiënten.

Er is voor deze vaccinatieronde een beperkt aantal doses beschikbaar. In lijn met de richtlijn van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) geven we de eerste vaccinaties daarom aan zorgverleners die een essentiële bijdrage leveren aan COVID-zorg en bij wie uitval direct leidt tot een vermindering van het aantal beschikbare bedden.

Ilse van Stijn, voorzitter bestuur medische staf: ‘We zijn enorm blij met deze versnelde vaccinatie voor een deel van ons zorgpersoneel. De druk is hoog. Veel personeel is helaas uitgevallen vanwege een coronabesmetting en OLVG ligt nog steeds vol. Door te vaccineren kunnen we onze collega's en patiënten beter beschermen en zorg aan COVID-patiënten blijven verlenen.’

Omdat nog niet iedereen gevaccineerd kan worden, blijven de bestaande maatregelen zoals het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen van kracht. Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in ons ziekenhuis in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Betrokken zorgverleners

Foto van I. van Stijn

I. van Stijn

intensivist