home

Longgeneeskunde breidt zorg op locatie Spuistraat uit: het fasttrack consult

Sinds kort kunnen patiënten voor diagnostiek en behandeling naar astma of COPD terecht op locatie Spuistraat voor een zogenaamd ‘fasttrack consult’. De patiënt wordt binnen 1 consult gediagnostiseerd met astma of COPD. De spreekuren op deze locatie worden gehouden op maandag, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdag.

De patiënt komt naar het spreekuur voor verdere diagnostiek door middel van een uitgebreide longfunctietest zoals een spirometrie gecombineerd met een histamineprovocatietest (astma) of diffusietest (COPD). Indien de patiënt komt wegens astmaklachten, wordt bij een normale spirometrie direct een histamineprovocatietest verricht.

Juiste diagnose in 1 consult

Eerder kon een histamineprovocatietest alleen op locatie Oost of West worden gedaan. Patiënten moesten dan vaak een tweede keer terugkomen omdat eerder bij verdenking astma of COPD alleen een spirometrie met reversibiliteit werd verricht. Doordat bij astma de diagnose regelmatig niet te stellen is door het ontbreken van reversibiliteit én een normale spirometrie, was een tweede afspraak nodig voor het stellen van de diagnose astma met een histamineprovocatietest. Nu deze test direct plaatsvindt op dezelfde dag, kan in 1 consult de juiste diagnose worden gesteld en een behandeling worden gestart.

Na het consult

Na de longfunctietest en het gesprek met de longarts krijgt de patiënt een consult met de longverpleegkundige voor inhalatie-instructie en worden leefstijladviezen besproken. Indien nodig wordt direct een verwijzing gemaakt voor LoRNA fysiotherapie of een diëtist. Als de problematiek niet zwaar is, zal de patiënt na het fasttrack consult terug worden verwezen naar de huisarts.

Verschil consult huisartspluspunt

De fasttrack consulten verschillen van de huisartsplusconsulten doordat er uitgebreidere diagnostische mogelijkheden worden aangeboden en aansluitend een afspraak met de longverpleegkundige plaatsvindt. Bij een huisartspluspuntconsult krijgt patiënt alleen een spirometrie onderzoek (en geen histamineprovocatietest of diffusietest), waarna hij met een advies wordt terugverwezen naar de huisarts.