home

Kortere toegangstijden door plannen MDL

Vanaf de fusie in 2015 heeft ook Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van OLVG kritisch gekeken naar de zorgprocessen op beide hoofdlocaties. Er zijn nu concrete plannen om deze beter op elkaar af te stemmen, om mensen en middelen efficiënter in te zetten en de kennis en kunde te vergroten. De afdeling verwacht dat door deze plannen ook de toegangstijden voor patiënten sterk verbeteren.

Wat zijn de veranderingen?

 • klinische opnames voortaan op locatie Oost
 • bepaalde onderzoeken en behandelingen op locatie Oost of locatie West
 • centrale planning
 • één telefoonnummer voor patiënten én verwijzers

Patiënten doorverwijzen naar MDL

De eerste stap is al gezet: de klinische bedden van MDL zijn begin januari verplaatst van locatie West naar locatie Oost. Dit heeft effect op het doorverwijzen van patiënten naar MDL:

 • Electieve opnames zijn (in principe) op locatie Oost.
 • Presentatie van patiënten op SEH van locatie West is nog steeds mogelijk
  Als echter van te voren reeds duidelijk is dat het een opname gaat worden, kunnen patiënten beter direct naar locatie Oost worden verwezen (om onnodige/latere overplaatsing te voorkomen).
 • Bij een presentatie op de SEH van locatie West kunnen spoedopnames soms tijdelijk in West plaatsvinden.
  Patiënten worden in dit geval opgevangen op de AOA (Acute Opname Afdeling) en daarna eventueel overgeplaatst naar locatie Oost.
 • Let op! Presentaties van de HAP West naar de SEH gaan gewoon naar SEH, locatie West. Hier wordt het vervolgtraject verder in kaart gebracht.

Onderzoeken en behandelingen

Om organisatorische redenen vinden bepaalde onderzoeken en behandelingen voortaan op één locatie plaats. Het kan dus voorkomen dat uw patiënt een consult heeft op locatie Oost, maar een aanvullend onderzoek op locatie West, of andersom.

 • Locatie Oost:  EUS, ERCP, fibroscan en ademtesten        
 • Locatie West:  pH-metrie en manometrie

Centrale planning

Op beide hoofdlocaties blijft een polikliniek MDL en een endoscopieafdeling, maar alle verwijzingen voor MDL komen bij een centrale planning binnen. Een triage-arts bekijkt op welke locatie de patiënt het beste en snelste terecht kan. Dat kan dus ook een andere locatie zijn dan de patiënt gewend is. Afspraken worden altijd in overleg met een patiënt gemaakt zodat de patiënt goed geïnformeerd is.

Bereikbaarheid MDL-artsen (locatie Oost en West)

Een dienstdoende MDL-arts is door de week overdag bereikbaar voor intercollegiaal overleg op tel. 020 599 45 72. In de avond-, weekend- en nachtdienst bereikt u de MDL-arts via de dienstdoende AIOS Interne Geneeskunde, ook op tel. 020 599 45 72. Maar u kunt ook via de telefooncentrale van het ziekenhuis contact opnemen.

Voor patiënten wordt er voor de zomer één telefoonnummer voor alle vragen over hun behandeling bij MDL geopend. Patiënten die al onder behandeling zijn, worden middels een brief op de hoogte gesteld over de bereikbaarheid.

Heeft u als verwijzer vragen over bovenstaande informatie?

Dan kunt u terecht bij accountmanager 1e lijn Marieke Poel via m.poel@olvg.nl.

Onderwerp Oost West
Polikliniek ja  ja
Kliniek Ja (32 bedden) nee
Endoscopie

Hoog complex
(ERCP, EUS, EMR, ESD, ftrd, spyglass)
Bevolkingsonderzoek

Hoog complex
EMR en ESD
Hoog volume/ laag complex
Bevolkingsonderzoek

Overige onderzoeken Endoscopie

Fibroscan, video capsule, enteroscopie, ademtesten PH-meting, manometrie
Spoedzorg

SEH en AOA
(AOA locatie Oost: na zomer ’19 in gebruik)

SEH en AOA

 

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten