home

Juiste zorg op de juiste plek – Gynaecologie

Door de coronacrisis heeft de afdeling Gynaecologie een lange toegangstijd voor nieuwe verwijzingen. Samen met omringende huisartsenpraktijken hebben de gynaecologen afgesproken welke problemen zij liever niet of minder willen zien om ruimte te houden voor urgente problematiek. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten niet onnodig lang hoeven te wachten. In februari starten de gynaecologen weer met een spreekuur op locatie Spuistraat voor laag-complexe zorg.

De focus van Gynaecologie in OLVG ligt op bekkenbodemklachten (verzakking en incontinentie), endometriose, myomen, hevig menstrueel bloedverlies, (gecompliceerde) climacteriële klachten en (pre)maligne afwijkingen van cervix en uterus.

Teleconsultatie

De gynaecologen beantwoorden niet-spoedeisende vragen graag via teleconsultatie. Uiteraard blijven onze huisartsenlijnen open voor acute gynaecologische vragen.

(Voorlichting) Anticonceptie

Voor voorlichting over anticonceptie kunt u verwijzen naar www.olvg.nl/anticonceptie of www.thuisarts.nl of naar www.degynaecoloog.nl.

Omdat ook de toegangstijd voor het plaatsen van een spiraal lang is, kunt u informeren of een ander centrum een kortere toegangstijd heeft. U kunt wel naar ons verwijzen als de plaatsing van een spiraal bij u niet gelukt is of als er  een wens tot pijnstilling of sedatie voor het plaatsen is.  

Stressincontinentie en overactieve blaas

Het advies is om altijd te starten met een goede mictielijst en met bekkenfysiotherapie. Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door de basisverzekering bij incontinentie en als de patiënt een geregistreerd bekkenfysiotherapeut inschakelt. Wanneer alleen sprake is van een overactieve blaas zonder prolaps(-klachten), dan kunt u beter direct verwijzen naar Urologie. Bij verdenking van prolaps is verwijzing naar Gynaecologie geïndiceerd.

Fluorklachten

Verwijzing naar Gynaecologie is mogelijk  wanneer de klachten langer dan 12 maanden bestaan en meerdere therapieën niet hebben geholpen.

Licht afwijkend uitstrijkje (Pap 2, HrHPV pos) uit BVO

Omdat ook de toegangstijd voor kolposcopie lang is, kunt u informeren of een ander centrum een kortere toegangstijd heeft. U kunt natuurlijk naar ons verwijzen als de patiënt klachten heeft die te maken hebben met contactbloedingen of intermenstrueel/tussentijds bloedverlies of als de patiënt reeds bij ons bekend is.

Menopauze

Patiënten met verdenking op voortijdig ovarieel falen en ernstige/gecompliceerde climacteriele klachten komen in aanmerking voor verwijzing naar onze Menopauzepoli.

Pessariumcontroles

Het aanmeten van pessaria is een taak voor de gynaecoloog. Zodra de patiënt tevreden is met het pessarium kunnen verdere controles via de huisarts plaatsvinden tenzij sprake is van gynaecologische co-morbiditeit (als bijvoorbeeld door lichen sclerosis de wissel erg pijnlijk is) of als de huisartsenpraktijk niet over de expertise beschikt.

Vragen?

Het is altijd mogelijk om via teleconsultatie te overleggen met een van de gynaecologen over niet-spoedeisende vragen. U kunt hiervoor en voor vragen over verwijzen naar de polikliniek Gynaecologie terecht op telefoonnummer 020 599 2764 (locatie Oost) of 020 510 8954 (locatie West).

De juiste zorg op de juiste plek

De wereld om ons heen verandert continu en OLVG beweegt mee met wat voor de patiënt het beste is. Zo zoeken we samen met onze patiënten, verwijzers en zorgpartners naar optimale manieren om de zorg rondom de patiënt te organiseren, hoge kosten te voorkomen en waar mogelijk gebruik te maken van digitalisering. In Verwijsnieuws berichten we regelmatig over de manier waarop OLVG dit aanpakt.

Betrokken afdelingen

Gynaecologie