home

Huidkanker: gedeelde zorg van huisarts en dermatoloog

Recent was de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de media, naar aanleiding van een rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker. Met dit bericht wil de vakgroep Dermatologie van OLVG haar laagdrempelige beschikbaarheid benadrukken. Twijfelt u over een huidafwijking? Neem telefonisch contact op met onze dermatologen of stuur een teleconsult.

Een fors aantal mensen lijkt nog terughoudend te zijn in het raadplegen van hun huisarts (en hun dermatoloog) uit vrees voor het coronavirus. Ook is de fysieke capaciteit in praktijken vaak nog beperkt.

Conform de afspraken die vastliggen in de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen kunt u contact opnemen met de dermatologen van OLVG. Huidkanker is onze gedeelde zorg! Bij twijfel: raadpleeg de dermatoloog en stuur uw patiënt waar nodig met spoed door. Overtuig hem of haar ook van de noodzaak hiervan. Huidkanker is immers in de regel goed te behandelen, mits het tijdig wordt ontdekt.

Contact

Dermatologie, locatie Oost
Overleg polikliniek, overleg specialist en patiënt verwijzen: 020 599 34 70
Faxnummer: 020 599 39 91
E-mailadres: dermatologie@olvg.nl

Dermatologie, locatie West
Overleg polikliniek: 020 510 84 17
Overleg specialist en/of patiënt verwijzen: 020 510 89 54
Faxnummer: 020 510 8378
E-mailadres: dermatologie.info@olvg.nl

Betrokken afdelingen

Dermatologie