home

Herken glucosepatronen met LibreView

Diabetespatiënten kunnen hun glucosewaarden scannen met een FreeStyle Libre sensor en de FreeStyle LibreLink app. Deze waarden worden verzameld en inzichtelijk gemaakt in LibreView (cloud). Dit helpt zowel de patiënt als de arts bij het detecteren van episodes van hyperglykemie en hypoglykemie en het herkennen van patronen.

Met FreeStyle Libre is het voor de patiënt mogelijk om bloedglucosetests te vervangen door e-health. Een sensor op de achterkant van de bovenarm kan gescand worden met een reader of via een telefoon met NFC-technologie. In de LibreLink app worden iedere 5 minuten de glucosewaarden opgeslagen. Zo wordt voor een periode van 2 weken een glucoseprofiel van de patiënt opgebouwd, die gebruikt kan worden voor het herkennen van patronen zoals nachtelijke hypo’s.

Optimaal scannen en herkennen

Om een volledige glycemisch beeld te krijgen, moet je elke 8 uur scannen. Bij elke meting is direct inzichtelijk wat de actuele glucosewaarde is. Daarnaast interpreteert de trendpijl of de glucosewaarde stijgend, dalend of stabiel is.

Advies is om naast de LibreLink app ook gebruik te maken van een voedingslogboek.

Nieuwe manier van interpreteren

De monitoring draagt bij aan het verbeteren van de therapie en het inzichtelijk krijgen van patronen. Zodra een patroon herkend wordt bij een patiënt, kan er worden bijgestuurd. Deze patronen kunnen aan de hand van de data worden besproken met de patiënt: valkuilen zoals eten zonder spuiten en overcorrectie zijn nu beter zichtbaar.

Onze tabellen en glucosedagboekjes worden vervangen door apps en cloud-overzichten en daarmee worden ook onze interpretaties aangepast. Let daarom op het volgende:

  • % Time in range ( tussen 3,9 en 10 mmol/l)
  • Hoeveel hypo-episoden (< 3,9 mmol/l) in de afgelopen 2 weken van > 15 minuten
  • Variabiliteit van de bloedglucosewaarden (% schommeling ten opzichte van het gemiddelde)
  • Structurele hyper- of hypoglykemieën na een bepaalde maaltijd, suggestief voor respectievelijk te weinig of te veel kortwerkende insuline
  • Wel/ geen adequaat gebruik van de sensor: frequente gaten in de glucosecurve wijzen op te weinig metingen
  • Het rapport levert ook een geschatte HbA1c op basis van de gemiddelde glucosewaarde; hiermee zullen dus minder HbA1c bepalingen nodig zijn
  • Je kunt de dagelijkse grafieken zien en bespreken met je patiënt en teruggaan naar die ene dag waarop er problemen waren, om samen te zoeken naar oorzaken en oplossingen

Wie komt  in aanmerking?

Alleen diabetespatiënten die een basaal-bolusschema hebben of een insulinepomp gebruiken krijgen de Free Style Libre vergoed vanuit de basisverzekering. Levering gebeurt door een van de 2 diabetes groothandels (Mediq of OneMed) na aanvraag door de zorgprofessionals.

Elke praktijk kan bij de fabrikant Abbott een account voor het programma Libreview aanvragen. Daarmee kunnen de glucosewaarden op afstand worden meegelezen,  als de patiënt hiervoor toestemming geeft.

Vragen?

Heeft u na nog vragen? Stuur een e-mail aan diabetesteam@olvg.nl.