Dialysebehandeling tijdelijk alleen in West

Van 24 juni tot en met 11 juli 2022 is de dialyseafdeling op locatie Oost gesloten vanwege een verbouwing. Alle patiënten van locatie Oost worden behandeld op locatie West. Wilt u daarom een (acute) dialyse-patiënt altijd presenteren op de SEH of ICU of CCU van locatie West? De klinische opnames van dialysepatiënten gebeuren altijd al op locatie West.

De consultatieve functie van de internist-nefrologen is ongewijzigd: u kunt hen bellen op 510 83 90 of een e-mail sturen naar dialyse.secretariaat@olvg.nl

Met vragen kunt u zich wenden tot Sylvia Schröder, teamleider dialysecentrum. s.schroder@olvg.nl. of telefoonnummer 020 510 83 91.