home

De juiste zorg op de juiste plek: triage

Tijdens de coronacrisis en het afschalen van de reguliere zorg is triage steeds belangrijker geworden. Met behulp van triage zorgden we ervoor dat de patiënten die het meest dringend zorg nodig hadden, ook werden opgeroepen en gezien. Ook toen de zorg in OLVG weer opgeschaald werd, is triage ingezet om te bepalen op welke wijze en op welke plek patiënten het beste geholpen konden worden. Deze triage heeft zowel gevolgen voor u als huisarts, als voor uw patiënten.

Inmiddels passen alle specialismen binnen OLVG triage toe. Op basis van triage van uw verwijsbrief kan besloten worden dat de patiënt niet hoeft te worden gezien. In dat geval wordt meestal advies gegeven over hoe verder te behandelen. Of er wordt besloten dat telefonisch contact eerst voldoet.

Wachttijden ZorgDomein

Triage in OLVG heeft ook invloed op de wachttijden in ZorgDomein. Want hoewel in ZorgDomein nog steeds voor alle specialismen een wachttijd wordt weergegeven, kan deze dus niet altijd gegarandeerd worden. We kiezen er echter voor om deze wachttijden toch up-to-date te houden, zodat u in elk geval een indicatie heeft van de tijd die de patiënt zal moeten wachten. Momenteel werken we eraan om deze informatie ook duidelijk te communiceren in het patiëntbericht in ZorgDomein.

De juiste zorg op de juiste plek

De wereld om ons heen verandert continu en OLVG beweegt mee met wat voor de patiënt het beste is. Zo zoeken we samen met onze patiënten, verwijzers en zorgpartners naar optimale manieren om de zorg rondom de patiënt te organiseren, hoge kosten te voorkomen en waar mogelijk gebruik te maken van digitalisering.