Allergieën op de juiste plek in HIS

In het kader van de juiste zorg op de juiste plek wordt een groot deel van de verwijzingen in OLVG dagelijks getrieerd. Een deel van de verwezen patiënten krijgt op basis van deze triage vóór het eerste polikliniekbezoek aanvullende onderzoeken. Hierbij is het van belang dat wij in OLVG op de hoogte zijn van mogelijke allergieën.

Wij vragen u dan ook extra aandacht te besteden aan het juist invullen van deze informatie met betrekking tot allergieën van patiënt in het dossier in het HIS. Bij correct invullen komt deze informatie via ZorgDomein correct mee in de verwijsbrief.
 
Uroloog Marina Hovius: ‘Op de afdeling Urologie krijgt een aanzienlijk deel van de verwezen patiënten eerst aanvullend radiologisch onderzoek, nog voordat ze bij de polikliniek komen. Correct ingevulde gegevens met betrekking tot overgevoeligheid voor medicatie of contra-indicaties voor voorschrijven zijn essentieel voor dit onderzoek.’ 

Betrokken zorgverleners

Foto van M.C. Hovius

drs. M.C. Hovius

uroloog