home

Aanvragen Radiologie liever digitaal

Opvallend veel aanvragen voor radiologisch onderzoek komen momenteel nog binnen via een papieren formulier. Omdat dit zowel voor medewerkers van OLVG als de patiënt nadelen kent, verzoeken wij u de aanvragen digitaal te versturen via ZorgDomein.

Wanneer de aanvraag op papier binnenkomt, moet deze handmatig door een medewerker in Epic worden gezet. De vraagstelling moet daarbij worden overgenomen, en wanneer dit met de hand geschreven is kan dit voor onduidelijkheid zorgen.

Een papieren aanvraag kent bovendien nadelen voor patiënten. Zij moeten in dat geval zelf bellen om een afspraak te maken, in plaats van dat wij contact met hen opnemen. Dit ontneemt onze planners – die weten welk onderzoek is aangevraagd – de kans om te zorgen voor een goede planning en het goed kunnen informeren van onze patiënten.

Dus om zowel efficiency als kwaliteit te borgen, ontvangen wij de aanvragen voor radiologisch onderzoek graag via digitale weg, via ZorgDomein.