Patiënten MC Slotervaart

Veelgestelde vragen

Snel naar:

Welke specialismen van MC Slotervaart gaan over naar OLVG?

OLVG maakt extra ruimte voor de volgende specialismen:

 • Geriatrie
 • Hiv-zorg
 • Longgeneeskunde
 • Diabetes
 • Maag-, Darm- en Leverziekten
 • Cardiologie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Chirurgie
 • Oncologie/Hematologie
 • Interne Geneeskunde

Uiteraard staat het patiënten vrij om zelf een ander ziekenhuis te kiezen.

Afspraak maken

Hoe kan ik een afspraak maken?

Patiënten voor de afdeling Geriatrie kunnen contact opnemen via: 020 510 81 75
Patiënten voor de afdeling Neurologie kunnen contact opnemen via: 020 510 88 89

Voor overige patiënten: ga naar afspraak maken

Ik wil een afspraak maken bij een afdeling die OLVG niet van MC Slotervaart heeft overgenomen. Is dit ook mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw behandeld arts in MC Slotervaart of van uw huisarts. Zonder verwijzing kunnen wij u helaas niet helpen. 

NB: U heeft geen verwijzing nodig als u een brief van MC Slotervaart heeft ontvangen waarin expliciet staat vermeld dat u deze brief als verwijzing kunt gebruiken.

Kan ik meteen een afspraak maken, of moet ik nu helemaal van voren af aan beginnen?

U kunt meteen contact opnemen met OLVG voor het maken van een afspraak. Zodra wij uw gegevens en verwijzing binnen hebben, kunnen wij de behandeling voortzetten. Mocht uw behandeling niet veel haast hebben dan verzoeken wij u vriendelijk om nog even te wachten met het maken van een afspraak. Veel patiënten hebben direct zorg nodig. Wij proberen urgente patiënten zo snel mogelijk te zien.

Verwijzing

Heb ik een verwijzing nodig? 

Ja. U bent welkom zodra u een verwijzing heeft van uw behandeld arts in MC Slotervaart of van uw huisarts. Zonder verwijzing kunnen wij u helaas niet helpen. 

NB: U heeft geen verwijzing nodig als u een brief van MC Slotervaart heeft ontvangen waarin expliciet staat vermeld dat u deze brief als verwijzing kunt gebruiken.

Hoe krijg ik een verwijzing van mijn arts in het Slotervaart? 

U krijgt een brief van MC Slotervaart met meer informatie over de zorginstelling waar u terecht kan. In deze brief staat ook expliciet vermeld dat u de brief kunt gebruiken als verwijzing.

Ik ben al doorverwezen door mijn huisarts. Wat nu?

Patiënten van MC Slotervaart die de afgelopen weken al door hun specialist of huisarts naar een ziekenhuis zijn verwezen, blijven daar in behandeling.

Wachttijden

Worden de wachttijden langer nu er extra zorg naar OLVG komt?

Het maken van een afspraak kan langer duren, doordat er veel extra zorg naar OLVG komt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mensen met een urgente zorgvraag kunnen meteen terecht. Uiteraard staat het u vrij om zelf een ander ziekenhuis te kiezen.

Hoelang zijn de wachttijden op dit moment?

Op onze overzichtspagina vindt u de wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek. Houd u er rekening mee dat deze tijden kunnen afwijken door de extra zorg die naar ons ziekenhuis is gekomen.  

Overig

Wordt mijn behandeling wel vergoed door mijn zorgverzekeraar, nu ik naar een ander ziekenhuis ga?

Ja, uw zorg wordt altijd regulier vergoed. Alle normale afspraken blijven van kracht. Dus ook ten aanzien van uw eigen risico.

Heeft OLVG inzage in mijn medisch dossier?

OLVG-medewerkers kunnen en mogen uw persoonlijke gegevens bij MC Slotervaart alleen inzien of ophalen, als u hiervoor uitdrukkelijk mondeling toestemming geeft.