Verwijzers

Transmurale protocollen verloskunde

De Transmurale protocollen verloskunde staan nu op de iProva webshare van OLVG 

Hieronder vind je de protocollen als pdf. Deze zullen op termijn komen te vervallen. Vanaf dat moment zullen de protocollen alleen nog via bovenstaande link te vinden zijn.