• Waar gaat dit onderzoek over? 
  Onderzoek naar het cumulatieve percentage levend geboren kinderen, bij plaatsing van embryo´s in het klievingsstadium (dag 3 na bevruchting) of in het blastocyste stadium (dag 5 na bevruchting) in een goede prognose IVF/ICSI cyclus.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. S Mastenbroek  (Amsterdam UMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve (OLVG)
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.