Home

Richtlijnen afname materiaal en transport

Op deze pagina vindt u de richtlijn voor de afname van materiaal en transport

Veiligheid

  • Er wordt geadviseerd bij alle afnameprocedures van bloed en lichaamsvochten handschoenen te dragen en bij gevaar van aërosolvorming een masker en een beschermende bril.
  • De verpakking van materiaal mag niet lekken. Materiaal in lekkende verpakking is ongeschikt voor bewerking. 
  • Stuur nooit spuiten in met de naald er nog op. Gebruik voor vervoer van materiaal in spuiten een steriele dop na verwijderen van de naald of breng het materiaal over in een Sterilin-container en sluit deze lekdicht af. 
  • Soms zit er erg weinig materiaal in de spuit. Gebruik in deze gevallen ± 1 ml steriel fysiologisch zout om de spuit met naald door te spoelen en breng dit over in een Sterilin-container. Sluit deze af en stuur dit materiaal in.

Selectie en afname

  • Vermijd bij afname van materiaal zo veel als mogelijk contaminatie met koloniserende flora van de patiënt. 
  • Selecteer de juiste plaats van afname van het monster volgens de richtlijnen materiaal voor microbiologisch onderzoek:

  • Bioptie of gepuncteerd materiaal geniet de voorkeur boven afname van materiaal via een wattenstok. 
  • Verzamel genoeg materiaal (zie tabel onder punt 2). Vooral van pus is het van belang zo veel materiaal als redelijkerwijs mogelijk in te sturen. 
  • Label ieder materiaal met een sticker van de patiënt plus het soort monster en (indien van toepassing) de anatomische lokalisatie waar het materiaal vandaan komt.

Transport

De kwaliteit van het microbiologisch onderzoek is gebaat bij een spoedige verzending/aflevering naar het medisch microbiologisch laboratorium. Om ervan verzekerd te zijn dat materialen nog dezelfde dag door het Medisch Microbiologisch Labaratorium verwerkt kunnen worden dient dit uiterlijk om 16.00 uur op het laboratorium te zijn. Naast de ingang van het laboratorium (A0-20) is een ruimte (A0-20.a) met koelkast en stoof op kamertemperatuur voor de materialen en een brievenbus voor de aanvraagformulieren. Buiten de reguliere openingstijden van het Medisch Microbiologisch Labaratoriumkunnen de materialen hier worden achtergelaten.
Let op: Sla materiaal voor kweek op gonorroe nooit op in de koelkast, aangezien N. gonorrhoeae afsterven bij lage temperaturen.

Hulpmiddelen bij microbiologische diagnostiek

Hulpmiddelen voor microbiologische diagnostiek zijn via de administratieafdeling te verkrijgen. Aanvraag via telefoon: 020 599 30 18, of per fax: 020 599 38 07.