Aandoeningen & behandelingen

Revalidatie orthopedische patiëntenu kunt hiervoor terecht bij Fysiotherapie

De fysiotherapeuten op de afdeling Orthopedie begeleiden vrijwel alle
geopereerde patiënten in het zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen
lopen en het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zodat de
opname zo kort mogelijk duurt. Het gaat daarbij naast diverse
’standcorrectie’ ingrepen vooral om patiënten die een gewrichtsvervangende operatie hebben ondergaan.

Vragen & contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Fysiotherapie.