Het OLVG heeft zich gecommitteerd aan een integrale aanpak van duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is aantoonbaar vormgegeven als het gaat om milieu en medewerker. In de inkooprichtlijnen is aandacht voor duurzaamheid en er zijn initiatieven in gang gezet voor duurzaam bouwen, groene post en elektrisch vervoer.

In januari 2012 heeft het OLVG het manifest MVO in de zorg ondertekend, samen met 60 andere organisaties uit de zorg. De ondertekenaars van het manifest bepleiten een integrale aanpak van de vraagstukken met een focus op de langere termijn en met nieuwe sturingsgrootheden.

Duurzaamheidverklaring

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis zijn in maart 2013 bestuurlijk gefuseerd. In 2014 is een gezamenlijke duurzaamheidverklaring opgesteld.

Balans tussen 3 P’s

Bij duurzame ontwikkeling, ook wel maatschappelijkverantwoord ondernemen (mvo) genoemd, gaat het om een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. Hieronder vindt u voorbeelden van hoe het OLVG hier invulling aan geeft.

People

Sterk in je werk
Het OLVG besteedt aandacht aan het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van haar medewerkers. Medewerkers die zich goed voelen, halen ten slotte het beste uit zichzelf. Hiervoor is het model ‘Sterk in je werk’ ontwikkeld waarmee de medewerker zelf aan de slag kan.
Sterk in je werk
Topemployer
Het OLVG is als Top Employer erkend door het onafhankelijke onderzoeksbureau Top Employers Institute
Milieujaarveslag 2015. Zij erkennen wereldwijd toonaangevende werkgevers. Top Employers Institute geeft het keurmerk aan organisaties met een uitstekend HR-beleid. Het biedt (toekomstige) medewerkers de garantie dat zij kiezen voor een organisatie gericht op een optimale ontwikkeling van medewerkers en het bieden van een prettige werkomgeving.
Top Employer

Keurmerken en accreditaties
Het OLVG heeft diverse keurmerken en accreditaties ontvangen van patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars. Bekijk het overzicht

Stichting Ushamwari
Een aantal artsen van het OLVG zijn sinds 2012 betrokken bij drie ziekenhuizen in Zimbabwe. Om hun Zimbabwaanse collega’s te ondersteunen hebben zij in 2012 de Stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe opgericht. Meer over Ushamwari

AIDSmonument Amsterdam
Het OLVG is als grootste hiv-behandelcentrum van Nederland hoofdsponsor van het AIDSmonument Amsterdam. Het monument zal eind 2015 geplaatst worden aan de IJ-oever in Amsterdam. Meer informatie over het AIDSmonument Amsterdam

Planet

Milieuthermometer
In 2015 heeft het OLVG als eerste ziekenhuis in Amsterdam en als derde ziekenhuis in Nederland het keurmerk Milieukeur behaald en de gouden Milieuthermometer Zorg. De Milieuthermometer is een milieucertificaat specifiek voor zorginstellingen. Zorginstellingen kunnen voldoen aan milieucriteria en daarmee scoren op brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur.

Samen met zes andere Amsterdamse ziekenhuizen heeft het OLVG in 2013 het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' afgesloten met de gemeente.

Logo Milieuthermometer
Milieukeur OLVG

Milieucommissie
Het OLVG heeft een Milieucommissie die zicht vooral bezighoudt met het voorbereiden van het milieubeleid en het controleren van de uitvoering en voortgang daarvan. De voorzitter is een medisch microbioloog. De milieucoördinator is secretaris. Verder bestaat de Milieucommissie uit een bedrijfsleider, het hoofd Technische Dienst, de manager Bouwbureau en een inkoper.

Milieujaarverslag en milieubeleidsplan
Het OLVG heeft over het verslagjaar 2013 voor het eerst een milieujaarverslag opgesteld volgens het GRI-duurzaamheidskader (Global Reporting Initiative). Het milieujaarverslag is gedeponeerd bij de gemeentelijke instanties en openbaar gemaakt. 

Het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hebben in  2014 voor het eerst samen één milieujaarplan voor beide ziekenhuizen opgesteld. In de toekomst zal er één jaarverslag en één beleidsplan opgesteld worden.

Hieronder vindt u de meest recente jaarverslagen, het milieubeleidsplan en het milieujaarplan 2016.

Groene stroom en groene post
Sinds 2009 draait het OLVG voor 100% op groene stroom. Hierdoor is de CO2 uitstoot met 40% verminderd. Het OLVG verstuurt haar post CO2 neutraal door middel van groene post van PostNL. Hiervoor betaalt het OLVG een extra bijdrage die PostNL vervolgens investeert in duurzame projecten.

Afval
In het OLVG wordt jaarlijks ongeveer 1 miljoen kilo afval geproduceerd. Deze afvalberg is een kostenpost voor het ziekenhuis en een belasting voor het milieu. Het OLVG spant zich dan ook in om de hoeveelheid afval te reduceren en het afval waar mogelijk te scheiden.

 • Naast papier, karton en glas zamelt het OLVG nu ook het plastic in.
 • De toners en cartridges worden ingezameld voor de CliniClowns.
 • In de Lichtstraat van het OLVG staat een inzamelbox voor mobiele telefoons. Hiervan gaat de opbrengst naar de CliniClowns.
 • Alle multifunctionals in het ziekenhuis zijn op dubbelzijdig printen ingesteld en de patiëntendossiers zijn gedigitaliseerd. Hierdoor wordt 20% minder papier verbruikt. Dit heeft een besparing heeft van 259 bomen opgeleverd.
 • Het meubilair van het OLVG wordt hergebruikt. 

Mobiliteit
Het OLVG stimuleert het gebruik van de fiets als vervoersmiddel voor haar medewerkers en heeft hiervoor gunstige regelingen. Ook heeft het OLVG meerdere dienstfietsen. 

Voeding
Zowel in het personeelsrestaurant Chez OLVG als in het bezoekersrestaurant Het Lichtpunt en de Espressobar zijn biologische en/of fairtrade producten verkrijgbaar.

Schoonmaak
Het schoonmaakwerk in het OLVG wordt uitgevoerd door ISS Facility Services. Alle dagelijks gebruikte schoonmaakmiddelen zijn voorzien van het Europese Ecolabel.   

Profit

Energie
Het energieverbruik van het OLVG zorgt voor ongeveer 50-75% van de totale milieubelasting binnen het OLVG. Dit is vergelijkbaar met andere ziekenhuizen in het land. Vooral de warmtevoorziening én het elektriciteitsverbruik (onder andere verlichting, koeling, ICT en medische apparatuur) zijn hiervoor verantwoordelijk. Energiebesparing is dan ook één van de hoofddoelen van het OLVG op het gebied van duurzaamheid.

 • Ziekenhuisbreed wordt de bestaande verlichting in 2015 en 2016 vervangen voor led-verlichting.
 • Bijna alle luchtbehandelingskasten (voor de klimaatbeheersing van het ziekenhuis) zijn voorzien van warmteterugwinning.
 • Bij renovatie en nieuwbouw worden voor de verlichting bewegingssensoren geplaatst.

Schoonmaak
In het OLVG wordt het schoonmaakonderhoud uitgevoerd door ISS Facility Services. Om de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud enerzijds, en de arbeidsomstandigheden van de schoonmaakmedewerkers anderzijds te verbeteren, wordt schoongemaakt volgens de microvezelmethode. De voordelen van deze methode zijn onder andere:

 • minder fysieke belasting: niet wringen, geen zware emmers dragen
 • minder huidproblemen: beperkt gebruik reinigingsmiddelen
 • minder risico op een uitbraak van micro-organismen: de microvezelmethode reinigt beter
 • besparing op water
 • besparing op reinigingsmiddelen
 • besparing van de vervuilingsgraad van het afvalwater

Contact MVO

Voor informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u mailen naar milieu@olvg.nl