Basiszorg

Binnen het OLVG biedt elk specialisme basiszorg: zorg om basale en veelvoorkomende aandoeningen adequaat te diagnosticeren en te behandelen conform de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroep, zonder dat verwijzing naar een ander medisch centrum noodzakelijk is. Basiszorg is het fundament van het zorgaanbod.

Topklinische zorg

Het OLVG is een topklinisch ziekenhuis en behoort tot een van de landelijke Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
Vanuit de (STZ) is landelijk een aantal expertisecentra benoemd. In deze expertisecentra werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis.
OLVG is benoemd tot STZ-expertisecentrum voor de volgende aandoeningsgebieden:

  • Hiv-Behandelcentrum
  • Luchtwegallergie en beroepsgebonden longaandoeningen
  • Interstitiële en vasculaire longaandoeningen
  • Minimaal invasieve hart- hartritme- en aortachirurgie
  • Intensive Care unit level lll
  • Schouderchirurgie
  • Ligamentair knieletsel, kruisbanden, knieprothesiologie en sporttrauma
  • Hereditaire multipele exostosen/endochromen (HME)
  • Endoscopische gynaecologische chirurgie

STZ-expertisecentra OLVG (peildatum oktober 2013) 

Hoge professionele standaard

Professioneel medisch en verpleegkundig handelen betekent dat medewerkers voldoen aan kwaliteitseisen van beroepsverenigingen, op de hoogte zijn van ontwikkelingen in hun vakgebied en werken volgens de geldende richtlijnen. Nieuwe inzichten op basis van evidence based medicine en best practice worden snel geïmplementeerd in de patiëntenzorg. Er is een eenduidig protocollenbeleid.

Naar medische staf OLVG