Beter nr 3, oktober 2016

Lees ook andere nummers van ons patiëntenmagazine Entree. Bekijk ze allemaal

Beter is een uitgave van OLVG en is bedoeld voor patiënten, bezoekers en Amsterdammers. Beter kunt u gratis pakken op de polikliniekpleinen en bij de verpleegafdelingen. Ook wordt de krant verstuurd naar verwijzers en (pers)relaties van OLVG.