Rust in de drukste SEH van Nederland: 'Een veilige plek voor wie snel hulp nodig heeft'

Rust in de drukste SEH van Nederland: 'Een veilige plek voor wie snel hulp nodig heeft'

In het OLVG huist de drukste Spoedeisende Hulp (SEH) van Nederland. Hoe houd je een plek, waar mensen komen in paniek of onder invloed van drank en drugs, veilig voor patiënten?

Op de SEH van het OLVG komen Amsterdammers, feestvierders uit de rest van het land, en bezoekers vanuit de hele wereld. Agressief gedrag is hier gelukkig geen dagelijkse kost. Toch hebben de meeste medewerkers er wel eens mee te maken. Senior afdelingsleider Peter Bocxe snapt het wel: ‘Mensen die bij ons komen zijn vaak in paniek. Zij kunnen de ernst van hun klacht niet altijd goed inschatten. Een enorme bloedende wond kan relatief onschuldig zijn, terwijl iets dat er minder heftig uitziet levensbedreigend kan zijn. Een patiënt moet soms langer wachten dan hij verwacht. Als een patiënt onder invloed is, wordt hij soms agressief.’

Voorkomen

De medewerkers van de SEH doen er alles aan om geweld – verbaal en non-verbaal – te voorkomen. Peter: ’Als een patiënt binnenkomt, bepaalt een verpleegkundige meteen hoe ernstig de klacht of verwonding is en geeft informatie over het proces. Hierdoor is de patiënt direct geruster en snapt waarom hij misschien wat langer moet wachten dan anderen. Gedragen mensen zich toch agressief, dan weten medewerkers hoe ze hier op moeten reageren. Daarvoor volgt het hele team – van arts tot baliemedewerker - agressietrainingen.

Veilige omgeving

SEH-verpleegkundige Mayo Engelbertink: ‘Tijdens zo’n training leren we hoe we het beste kunnen reageren op een agressieve houding. Ga bijvoorbeeld naast iemand staan in plaats van tegenover hem. Luister en probeer onrust weg te nemen. En blijf vooral rustig en verhef je stem niet. Deze technieken werken meestal direct, dat merk ik in de praktijk. En dat is belangrijk, want het overgrote merendeel van onze patiënten is niet agressief en heeft snel zorg nodig. En hen willen wij een veilige omgeving bieden.

Triage-systeem

In 2007 is de SEH van het OLVG geheel vernieuwd. Bij het ontwerp is als uitgangspunt het triage-systeem gebruikt. Dit systeem selecteert patiënten op basis van de ernst van het letsel, en op basis van benodigde hulpmiddelen. 

Meer over Spoedeisende Hulp OLVG