Stichting Onze Lieve Vrienden

(020) 599 40 74

onzelievevrienden@olvg.nl

IBAN
NL20 ABNA 0243 4783 48

Direct doneren

Welkom bij stichting Onze Lieve Vrienden

Welkom bij stichting Onze Lieve Vrienden

Onze Lieve Vrienden is in 2014 opgericht en heeft als doel het verblijf van patiënten en hun naasten te veraangenamen en te verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat je sneller beter wordt in een ziekenhuis waar een prettige sfeer heerst. Een ‘helende omgeving’ vermindert stress en neemt ongerustheid weg bij patiënten.

Projecten

Projecten »

Onze Lieve Vrienden realiseert projecten die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen en projecten die vernieuwingen van behandelingen en topklinisch wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Lees meer over onze lopende projecten

Vriend worden

Vriend worden »

Van oudsher zijn in het OLVG vernieuwingen op basis van naastenliefde tot stand gekomen. Helpt u mee om het verblijf van patiënten te veraangenamen?

ANBI

ANBI en RSIN nummer »

Onze Lieve Vrienden heeft de ANBI status om fiscaal voordeel te kunnen bieden.

Direct doneren

Direct doneren

Wilt u Onze Lieve Vrienden steunen dan kan dat middels een overboeking. Uw bijdrage is van harte welkom

Verpleegkundigen

Informatie en contact

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Onze Lieve Vrienden stuur dan een mail naar onzelievevrienden@olvg.nl

Wilt u met ons spreken over de mogelijkheden een periodieke gift te doen of na te laten, dan kunt u contact opnemen met Nicole Slegers,  n.j.f.m.slegers@olvg.nl 
 (020) 599 4074