Amsterdam, dinsdag 29 november 2016

Santeon

De behandeling van patiënten met kanker wordt steeds meer maatwerk. Door data te analyseren en resultaten van de behandelingen continu met elkaar te vergelijken, slagen de medisch specialisten van Santeon er steeds beter in om die zorg voor een patiënt met specifieke kenmerken verder te verbeteren. De medisch specialisten hebben de laatste jaren grote vorderingen gemaakt door hun ziekenhuisdata te delen in het Santeon programma Zorg voor Uitkomst.

Maatwerk voor patiënten

De Santeon ziekenhuizen zijn door onderling hun resultaten te vergelijken steeds beter in staat om patiënten met kanker op maat te behandelen. Zo zijn recent nieuwe inzichten verkregen voor patiënten met prostaatkanker. “De overleving van patiënten met uitgezaaide prostaatkanker verschilt tussen de groep patiënten die vroeg start met hormoontherapie vergeleken met de groep die een uitgestelde start van de hormoontherapie heeft”, zegt uroloog Ruben Korthorst van het Medisch Spectrum Twente. Uit de Santeon analyses blijkt dat patiënten met uitgestelde hormoontherapie gemiddeld 156 dagen korter leven dan patiënten met vroege hormoontherapie.
“Dan zou je zeggen dat hormoontherapie altijd direct moet worden gegeven. Maar wij zijn verder gaan kijken. In de groep patiënten met uitgestelde hormoontherapie overleven na drie jaar vooral de jongere patiënten met minder comorbiditeiten. Het grootste deel van de oudere patiënten is overleden.” Daphne Luijendijk, uroloog uit het Martini Ziekenhuis vult aan: “Daarom is onderzocht of er een verschil in levensduur is voor de jongere patiënten met minder comorbiditeiten wanneer ze vroeg of uitgesteld starten met hormoontherapie. Er blijkt geen levenswinst op te treden als gevolg van vroegtijdige hormoontherapie, terwijl deze groep wel de nadelen ondervindt: cardiovasculaire aandoeningen, erectiestoornissen en meer. Voor hen is het dus misschien beter om later te starten met de hormoontherapie.”

Zorg voor Uitkomst

In Zorg voor Uitkomst is Santeon al enkele jaren bezig om zorguitkomsten waaronder complicaties bij specifieke groepen patiënten beter in kaart te brengen. Nu blijkt dat de data over complicaties bij kankerbehandelingen niet altijd beschikbaar zijn in de landelijke registraties.

Harm Rutten, chirurg-oncoloog darmkanker in het Catharina Ziekenhuis: “Er is behoefte aan antwoorden op vragen die we hebben. Hiervoor is een meerjarenplanning nodig, die dataset rolt er niet vanzelf uit, dat kost tijd. De DSCA* heeft een uitstekende kwaliteit. Ik zie meerwaarde in een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP), zodat je ook de overleving kunt bepalen. Dat geeft belangrijke aanvullende informatie. Ik zou daarnaast met Santeonbrede en vergelijkbare data over complicaties graag diepteanalyses doen op onze eigen patiëntengroep, zodat je steeds meer kunt leren en uiteindelijk ook verbetermaatregelen kunt nemen.”

Meer informatie vind u op www.santeon.nl