Amsterdam, vrijdag 16 december 2016

Somatische patiënten met ernstige psychiatrische klachten krijgen meer ruimte bij OLVG. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is grondig verbouwd met als resultaat grotere kamers en meer ruimte voor activiteiten en beweging. Op 16 december is de vernieuwde afdeling in gebruik genomen.

OLVG geeft mensen met ernstige psychiatrische klachten meer ruimte

Hoewel de oppervlakte van de nieuwe Medisch Psychiatrische Unit aanzienlijk is vergroot, is er slechts één ‘bed’ bij gekomen. De winst zit ‘m vooral in de afzonderlijke kamers. De vier eenpersoonskamers en de tweepersoonskamer zijn veel ruimer geworden, met de mogelijkheid voor ‘rooming-in’: indien gewenst kan een familielid bij de patiënt blijven slapen. ‘Dit bevordert vaak de nachtrust en daarmee ook het herstel’, meent psychiater Jeroen Lijmer. In Amsterdam en Noord-Holland is dit een nieuw concept voor deze patiëntengroep.

Een normaal ritme

‘Voor veel mensen met psychiatrische problemen is normaliseren belangrijk’ aldus verpleegkundig specialist Tamara van Lieshout. ‘Je wilt een normaal ritme kunnen hebben. Dat geldt ook voor mensen die op onze MPU verblijven. Sinds de verbouwing kunnen zij – als hun situatie dat toelaat – in de gemeenschappelijke ruimte actief zijn, met elkaar in contact komen en gezamenlijk aan tafel eten. Zo wordt hun wereldje weer iets groter, en kunnen ze sneller mobiliseren en herstellen. De hele inrichting is daarop afgestemd. Zo is alles open. De afdeling heeft wel een deur, maar onze MPU is geen gesloten afdeling.’

Over de Medische Psychiatrische Unit

De MPU is een afdeling waar patiënten worden behandeld met lichamelijke ('somatische') en psychiatrische problemen. Dat kan bijvoorbeeld (tijdelijk) suïcidaal gedrag zijn, een psychose, een delier, verslavingsproblematiek, enzovoort. Deze patiënten krijgen hier geïntegreerde diagnostiek, behandeling en zorg; die wordt verzorgd door een somatisch specialist samen met de MPU-psychiater en het team van MPU-verpleegkundigen. Patiënten kunnen alleen door somatisch specialisten van OLVG worden opgenomen op de MPU.