Amsterdam, vrijdag 18 november 2016

Eind oktober is OLVG in het kader van value based health care gestart met een vragenlijstprogramma waarmee hiv-patiënt en hiv-arts meer zicht krijgen op de complete gezondheidssituatie van de patiënt. Doel is meer mogelijkheden te creëren om – indien nodig – tijdig bij te sturen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Meer zicht op kwaliteit van leven hiv-patiënten

Naast het meten van de bloedwaarden en een aantal andere fysieke indicatoren, brengt het Hiv-behandelcentrum OLVG nu ook een groot aantal andere fysieke en mentale indicatoren in kaart om de kwaliteit van leven te monitoren. Internist Guido van den Berk: ‘Belangrijk middel hierbij is een online vragenlijst die we onze 3000 hiv-patiënten één keer per jaar voorafgaand aan hun afspraak sturen. Dit geeft de patiënt de kans rustig na te denken over een aantal zaken en zorgt er bovendien voor dat arts en patiënt optimaal voorbereid zijn op het spreekuur.’ Nieuwe patiënten krijgen in het eerste jaar van hun behandeling bij OLVG de vragenlijst vier keer toegestuurd.

Voor en door mensen met hiv
OLVG ontwikkelde de vragenlijst samen met het RIVM en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met input van patiënten en Hiv Vereniging Nederland. Ook hiv-specifieke elementen zijn in de vragenlijst opgenomen, zoals stigma en eventuele problemen met seksualiteit. Guido van den Berk: ‘Hiv-zorg gaat verder dan het onderdrukken van het virus. Mensen met een hiv-infectie worden steeds ouder – onze patiënten zijn gemiddeld rond de vijftig – waardoor comorbiditeit steeds vaker voorkomt. En hiv-geïnfecteerden hebben een verhoogd risico op onder andere hart- en vaatziekten, nierinsufficiëntie en angststoornissen of depressie. Zo blijkt uit de pilot die we de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd  dat 26% van onze patiënten een verhoogde HADS-score heeft en daarmee positief scoort op het hebben van een potentiele angststoornis of depressie.

Relevant inzichten
De gegevens uit de vragenlijst bieden informatie om de individuele patiënt beter bij te staan door tijdig te interveniëren en bij te sturen. Ook op populatieniveau biedt dit programma relevante inzichten.

OLVG is wereldwijd het eerste ziekenhuis dat op deze manier inzichten in kwaliteit van leven integreert in de behandeling. Het Catharina Ziekenhuis zal hier naar verwachting komend jaar mee starten. OLVG heeft zitting in de internationale werkgroep ICHOM die een wereldwijde uitkomstindicatorenset aan het ontwikkelen is voor hiv-patiënten.