Amsterdam, vrijdag 6 januari 2017

Vanmorgen berichtten verschillende media dat de website van OLVG, locatie West niet goed beveiligd is.

Mediaberichten over beveiliging slaz.nl

Het klopt dat op de website slaz.nl het zogenaamde SSL-certificaat, te herkennen aan https in plaats van http, ontbreekt. Met een SSL (Secure Sockets Layer) worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden. Echter, de website van OLVG, locatie West bevat geen gevoelige informatie zoals medische gegevens van patiënten. Wanneer patiënten hun contactgegevens op de site invullen, worden deze wel versleuteld verzonden en nergens op de webserver bewaard. Desondanks zullen wij de site spoedig beveiligen met een SSL.

Ons patiëntenportaal mijnolvg.nl staat los van slaz.nl. Deze website bevat wel patiëntgegevens en was daarom al zeer goed beveiligd.