Amsterdam, dinsdag 24 januari 2017

Op maandag 9 januari 2017 is geconstateerd dat er een computer is gestolen uit OLVG.

Op deze laptop bevindt zich een bestand met een aantal gegevens van patiënten van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde, opgeslagen in de periode 31 december 2016 tot en met 7 januari 2017.  Op de gestolen computer staan adresgegevens en eventuele afspraken die zijn gemaakt met  patiënten van radiologie en nucleaire geneeskunde. Er staan geen uitslagen op deze computer. Ook is het niet mogelijk om via de laptop in het elektronisch patiëntendossier te komen. OLVG heeft de betrokken patiënten middels een brief ingelicht. Er is aangifte gedaan bij de politie en OLVG is bovendien een intern onderzoek gestart. Ook is er melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Noodcomputer

De gestolen laptop is een zogenaamde noodcomputer. Deze laptops staan op verschillende afdelingen en hebben een back-up (reserve kopie) van bepaalde patiëntgegevens.

Noodcomputers zijn bedoeld om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Als het elektronisch patiëntendossier (EPD) om welke reden dan ook onverhoopt uitvalt, kunnen onze medewerkers toch bij bepaalde gegevens door dergelijke noodcomputers te gebruiken.

De gestolen computer stond uit het zicht en was bevestigd aan een beveiligingskabel, die met geweld kapot geknipt is. Wij houden er rekening mee dat de dief ook de inloggegevens heeft bemachtigd. Deze lagen ten behoeve van de snelheid van handelen bij nood in de buurt van de computer. Het in de buurt van computers houden van inloggegevens is nadrukkelijk in strijd met het beleid van OLVG, maar dit beleid is hier helaas niet nagevolgd. Wij betreuren dit ten zeerste. Na de ontdekking van de diefstal zijn direct alle noodcomputers op beide locaties gecontroleerd om na te gaan of het beveiligingsbeleid wordt gevolgd. Dit bleek het geval.