Amsterdam, maandag 28 november 2016

Op zaterdag 19 november bracht Tom Oostrom, directeur van Nierstichting Nederland, een bezoek aan de dialyseafdeling van OLVG, locatie Oost.

Directeur Nierstichting bezoekt OLVG

Foto v.l.n.r. Willem Hopmans (OLVG), Jasper Boomker, Sanne Rademaker en Tom Oostrom (Nierstichting)

Negatieve uitspraken in de media
Oostrom verscheen deze zomer in de media vanwege enkele uitspraken die hij deed over de behandeling van dialysepatiënten, of beter: het gebrek aan behandelmogelijkheden in de weekenden. In een interview vertelde hij dat uit onderzoek bleek dat patiënten vaker na het weekend overlijden als gevolg van een extra dag niet dialyseren. Dit zou deels komen doordat “mensen in het weekend niet gedialyseerd kunnen worden in ziekenhuizen […] omdat dan geen gespecialiseerd personeel beschikbaar is”.

Naar aanleiding van deze uitspraken nodigde OLVG-dialyseverpleegkundige Willem Hopmans hem en twee collega’s van de stichting uit voor een bezoek aan ons ziekenhuis. Op deze manier konden zij met eigen ogen aanschouwen dat OLVG ook in de weekenden een gastvrij centrum is voor dialysepatiënten. Wij ontvangen zeven dagen per week dialysepatiënten voor behandeling van hun nierziekte en gespecialiseerd personeel is 24 uur per dag beschikbaar. Zowel op zaterdag als zondag komen circa elf patiënten voor hemodialyse. De kans op overlijden is in en na het weekend niet groter dan op doordeweekse dagen. 

Bruggen slaan
Het bezoek heeft door inzicht te geven in de organisatie van weekenddialyse, voor verbinding gezorgd tussen de Nierstichting en het verpleegkundig werkveld. Tom Oostrom en zijn collega Jasper Boomker (medisch bioloog) gaven aan graag nog eens bij OLVG langs te komen om geïnteresseerden te vertellen over de draagbare kunstnier. De Nierstichting is al tien jaar bezig met het ontwikkelen van deze kunstmatige nier, die de grootte krijgt van een schoenendoos. Het is een behandelvorm die voornamelijk binnen de thuishemodialyse past en hoop biedt op meer ruimte, vrijheid en zelfstandigheid voor de patiënt. De patiënt blijft wel in contact met artsen en verpleegkundigen. Dialysecentra en hun kennis zullen onmisbaar blijven. Boomker is programmamanager van het ontwikkelingsproject.