Amsterdam, woensdag 21 december 2016

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten een partij van de Mirena spiraal terug te roepen. Door een fabrieksfout bestaat het risico dat de spiralen verkeerd zijn ingebracht. Patiënten van OLVG, locatie Oost en locatie West, krijgen na plaatsing van een spiraaltje altijd een controle-echo om na te gaan of het spiraaltje daadwerkelijk goed geplaatst is.

IGZ roept Mirena spiralen terug die zijn uitgegeven op of na 27 oktober 2016. Tijdens de productie van een serie van 76.000 spiralen is bij een aantal spiralen een fout gemaakt met de inbrenghuls. Het gaat om maximaal 200 spiralen. Dit kan er toe leiden dat hij verkeerd wordt ingebracht bij vrouwen, waardoor de spiraal mogelijk niet voldoende beschermt tegen zwangerschap. In zeldzame gevallen kan het inbrengen van de spiraal tot een beschadiging van de baarmoeder leiden. De kans dat een spiraal uit deze batch verkeerd geplaatst is, is bijzonder klein. Met een echo kan een zorgverlener controleren of de Mirena goed is geplaatst in de baarmoeder. Als deze goed geplaatst is, kan de Mirena blijven zitten. Voor meer informatie: https://www.igz.nl/actueel/nieuws/terugroepactie-partij-mirena-spiraal.aspx